Wat moet er nog worden geregeld… ná een scheiding?

De scheiding is uitgesproken. Als het op de juiste manier is afgewikkeld, zijn financiële en andere praktische zaken geregeld en is er een goed ouderschapsplan. U kunt de draad van uw leven weer oppakken. Toch kunnen er ook na de scheiding nog kwesties spelen. Misschien wilde u zo snel en goedkoop mogelijk scheiden, en blijkt niet alles goed te zijn geregeld.

Wanneer u bent gescheiden, ligt er vaak een emotioneel heftige tijd achter u. De beslissing om uit elkaar te gaan, is moeilijk en doet pijn, ook als u degene bent die het initiatief heeft genomen. U pakt allebei uw eigen leven weer op en daarbij horen nieuwe afspraken over financiën, kinderen, inboedel, huis en andere praktische zaken.

Als u er samen voor heeft gekozen om de scheiding via een  advocaat of advocaat/mediator te laten verlopen, is het proces waarschijnlijk voor beide partijen zorgvuldig en respectvol verlopen.

Het kan echter ook zijn dat u via een andere weg de scheiding in gang heeft gezet, bijvoorbeeld omdat u het zo snel en goedkoop mogelijk achter de rug wilde hebben. Vooral in die situatie kunnen er dan ná de scheiding nog kwesties opdoemen. Omdat de afspraken misschien toch niet goed zijn vastgelegd, of omdat één van de ex-partners zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. 

Problemen over afspraken rondom de kinderen
Sinds 2009 zijn ouders die scheiden verplicht om samen een ouderschapsplan op te stellen. Ook nadat u uit elkaar bent, blijft u samen verantwoordelijk voor de kinderen. Duidelijke afspraken over onder meer zorg, opvoeding en kinderalimentatie zijn belangrijk, om problemen en/of conflicten in de toekomst te voorkomen.

Als de scheiding niet zorgvuldig is verlopen, kunnen er achteraf problemen ontstaan.. Misschien zijn de afspraken niet duidelijk genoeg, of houdt één van beiden zich er niet aan.

Probeer, in het belang van de kinderen, altijd de dialoog aan te gaan. Een gesprek -zonder elkaar verwijten te maken- blijkt echter soms lastig. De hulp van een professionele advocaat/mediator is dan sterk aan te raden. Uit onderzoek blijkt dat mediation bij een conflict over afspraken na de scheiding, zoals de verdeling van de zorgtaken en –dagen met de kinderen, positieve invloed heeft. 

Financiële afspraken
Bent u de partner met het hoogste inkomen en blijft uw ex-partner de verzorgende ouder? Dan is er hoogstwaarschijnlijk in het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan afgesproken dat u na de scheiding aan uw ex-partner kinder- en partneralimentatie betaalt en hoeveel.

De situatie kan na de scheiding veranderen. Bijvoorbeeld omdat uw ex-partner een (andere) baan krijgt en economisch zelfstandig(er) wordt. Ook vindt uw ex-partner misschien een nieuwe partner, waardoor de behoefte verandert. Of uw financiële draagkracht verandert, waardoor de kinder- en/of partneralimentatie opnieuw moet worden vastgesteld. Voor partneralimentatie geldt in beginsel een maximale periode van vijf jaar. Hierop zijn enkele uitzonderingen van toepassing:

  • Heeft u jonge kinderen? In dat geval eindigt de partneralimentatietermijn pas wanneer het jongste kind dat uit het huwelijk is geboren, 12 jaar oud wordt. De termijn is dan dus maximaal 12 jaar.
  • Heeft het huwelijk langer geduurd dan 15 jaar én heeft u binnen 10 jaar recht op AOW? Dan bedraagt de maximale termijn 10 jaar.
  • Bent u geboren op of vóór 1 januari 1970 en heeft het huwelijk ten minste 15 jaar geduurd? Ook dan heeft is er recht op tien jaar in plaats van maximaal vijf jaar alimentatie.

Ieder jaar worden de vastgestelde bedragen voor kinder- en partneralimentatie per 1 januari geïndexeerd, waardoor deze meestijgen met de gemiddelde loonstijging. Stel uw ex-partner tijdig op de hoogte van de nieuwe bedragen om betalingsachterstanden te voorkomen.

Afspraken over het pensioen

U heeft vermoedelijk met uw ex-partner ook afspraken gemaakt met betrekking tot uw ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Volgens de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding hebben ex-partners over en weer recht op een evenredig deel van het – tijdens het huwelijk opgebouwde - pensioen van de ander. Om dit pensioen uit te betalen, moet u dit binnen twee jaar nadat de echtscheiding is ingeschreven in het huwelijksregister melden bij uw pensioenfonds. Hiervoor gebruikt u het formulier Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen

Verdieping op dit onderwerp

U chat met:

chat

Momenteel is de chat offline. U kunt een bericht achterlaten; wij nemen dan via email contact met u op.

Vragen over goed scheiden?

Chat vrijblijvend en anoniem met een familierechtadvocaat/mediator van verder-online.nl.

1 advocaat online >

Feedback verzonden Gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.

VERDER* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. VERDER* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookie beleid en lees hier ons privacy statement.

Terug naar vorige