Wat is de vFAS?

Meer dan 900 advocaten in Nederland zijn lid van de vFAS: de vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators. Al deze advocaten hebben drie jaar extra gestudeerd en zijn daarmee specialisten op het gebied van familie- en erfrecht en echtscheidingen. Ze zijn niet alleen advocaat, maar bovendien ook erkende mediators.

Door hun specialisatieopleidingen en -trainingen hebben de leden alle juridische kennis én kennis over de emotionele kant van een scheidingsproces in huis, om uw scheiding goed en respectvol af te kunnen wikkelen. Op welke manier u dat ook wilt; via mediation, door overleg met ieder een eigen advocaat, dan wel, indien dit nodig is, door het voeren van een procedure bij de rechtbank. Alle vFAS-leden zijn getraind in het begeleiden van alle soorten scheidingen en houden altijd rekening met de soms heftige emoties die hiermee gepaard gaan.

Toelatingseisen

De vFAS kent strenge toelatingseisen. Advocaten kunnen pas lid worden als zij minimaal vijf jaar advocaat zijn. Daarnaast moeten zij de driejarige opleiding tot advocaat-scheidingsmediator succesvol afronden. Deze opleiding bestaat uit juridische specialisatie en een specialisatie tot scheidingsmediator. De leden moeten zich ook voortdurend bijscholen. Bovendien zijn ze op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op echtscheidingsgebied en van de nieuwste jurisprudentie (uitspraken van rechters). Dit alles zorgt voor een kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Uw scheiding is in goede handen bij een vFAS-advocaat en scheidingsmediator.

Overige specialisaties

Leden van de vFAS onderscheiden zich door hun gespecialiseerde juridische kennis. Naast het personen-, erf,- en familierecht (scheidingsrecht), kunnen zij zich via een specialisatieopleiding tevens bekwamen op het gebied van het erfrecht. Ook verlenen ze bijstand bij internationale ontvoeringszaken, jeugdrechtszaken en treden ze op als bijzondere curator.

De “Why” van de vFAS

De vFAS gelooft dat duurzaam en zorgvuldig scheiden op basis van overleg met aandacht voor het belang van kinderen en beide partners leidt tot de beste langetermijnoplossing voor alle direct en indirect betrokkenen en een betere wereld op sociaal, economisch en maatschappelijk niveau.

De “How” van de vFAS 

vFASsers focussen met maatwerk op constructief overleg via mediation waar het kan (licht) en gebruiken hun specialisatie in scheidingsrecht waar het moet (zwaar).

Specifieke visie vFAS ten aanzien van kinderen

Belang van het kind / voorkomen van schade
De vFAS advocaat/scheidingsmediator begeleidt partners / ouders op basis van een constructieve dialoog en wederzijds respect bij het herstructureren van hun ouderschap en de kindermomenten na scheiding. Het uiteindelijke doel van de mediation is te komen tot een zorgmodel (ouderschapsplan), waarin de levensmogelijkheden van de ouders en kinderen zo veel mogelijk worden bevorderd en zo min mogelijk worden belemmerd.

De vFAS mediator werkt volgens een bepaalde methode, waarbij psychologische, zakelijke en juridische aspecten op elkaar worden afgestemd. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan het omvormen van de relatie: van partners naar ex-partners/collega-ouders die samen werken aan een taak, de opvoeding en verzorging van hun kinderen. De vFAS meent dat deze transitie essentieel is voor het slagen van de mediation.

De vFAS mediator onderschrijft dat bij alle door de ouders te nemen besluiten ten behoeve van hun kinderen het belang van het kind een eerste overweging dient te zijn (artikel 3 IVRK). Dit betekent echter niet dat dit belang altijd zwaarder moet wegen dan het belang van andere betrokkenen. Wel moeten ouders in staat zijn hun eigen belangen los te koppelen van het belang van de kinderen.

De vFAS vindt dat zoveel mogelijk voorkomen moet worden dat kinderen nadelige gevolgen ondervinden van de scheiding van hun ouders. De vFAS onderschrijft in dat kader de zeven kernen van goed ouderschap van de Staatscommissie Herijking Ouderschap, die voor elk kind beschikbaar zouden moeten zijn: 

  1. onvoorwaardelijk persoonlijk commitment van de ouder;
  2. continuïteit van de opvoeding;
  3. verzorging en zorg voor lichamelijk welzijn;
  4. opvoeding tot zelfstandigheid in sociale maatschappelijke participatie;
  5. organiseren en monitoren van de opvoeding in het gezin, op school en in het publieke domein;
  6. vorming van de afstammingsidentiteit;
  7. zorg voor contact- en omgangsmogelijkheden met voor het kind belangrijke personen, onder wie de andere ouder. 

De stem van het kind

De vFAS vindt het van belang dat kinderen op een bij hun leeftijd en rijpheid passende wijze worden betrokken in het proces van scheiding, bijvoorbeeld door middel van een zogenaamd “paraplugesprek” en/of “kindgesprek”.

De vFAS mediator ziet er (artikel 12 van het IVRK indachtig) op toe dat een kind (dat de in het verdrag beoogde rijpheid heeft bereikt) in staat wordt gesteld zijn mening te uiten over hetgeen de ouders van plan zijn overeen te komen met betrekking tot zijn/haar positie. Dit laat onverlet dat het de primaire verantwoordelijkheid van de ouders is om tot een zorgregeling te komen. Van de kinderen wordt in deze geen keuze gevraagd.

 

Gedragscode vFAS

Voor de leden van de vFAS bestaat, naast de gedragsregels voor de advocatuur van de NOvA, de gedragscode van de Raad voor Rechtsbijstand voor familierechtadvocaten, sinds 8 juni 2017 tevens de Gedragscode voor de vFAS-advocaat. De vFAS is van mening dat van een familie- en erfrechtadvocaat van de vFAS een specifieke attitude verwacht mag worden. Download de gedragscode voor meer informatie.

U chat met:

chat

Momenteel is de chat offline. U kunt een bericht achterlaten; wij nemen dan via email contact met u op.

Vragen over goed scheiden?

Chat vrijblijvend en anoniem met een familierechtadvocaat/mediator van verder-online.nl.

1 advocaat online >

Feedback verzonden Gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.

VERDER* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. VERDER* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookie beleid en lees hier ons privacy statement.

Terug naar vorige