Hoe regel ik mijn pensioen bij een scheiding?

Het pensioen lijkt voor sommigen nog ver weg en misschien zelfs onbelangrijk. Toch moet u tijdens uw scheiding ook stilstaan bij het pensioengeld. Uit elkaar gaan heeft nou eenmaal financiële gevolgen, ook voor het door de (ex-) partners opgebouwde pensioen.

Bij een scheiding heeft de ene partner recht op de helft van het ouderdomspensioen van de andere partner, dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Dat staat in de wet en heet Pensioen Verevening. Deze regel gaat op voor alle mensen die zijn gescheiden na 30 april 1995. Het is een regel, waar mensen alleen in overleg en onder bepaalde voorwaarden van af mogen wijken.

Let op: de huidige Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding zou per 1 juli 2022 worden vervangen door een nieuwe wet, de Wet Pensioenverdeling bij Scheiding. De invoering van deze wet is echter uitgesteld in verband met een op stapel staande wijziging van het gehele pensioenstelsel. Lees er hier meer over.

Verevenen: wat is dat?

Degene die pensioen opbouwt, wordt pensioengerechtigde of vereveningsplichtige genoemd. Degene die recht heeft op pensioen van de ander heet een vereveningsgerechtigde.
Bij verevenen putten ex-partners uit elkaars pensioen, als ze beiden pensioen hebben opgebouwd. Het kan ook zijn dat ze beiden uit hetzelfde pensioen putten, als maar één partner iets heeft opgebouwd. Binnen twee jaar na de scheiding dienen de ex-partners zelf hun pensioenuitvoerder te informeren over de scheiding en de afgesproken verevening. De pensioenuitvoerder betaalt daarna in de toekomst zelf aan beide partners maandelijks hun deel uit, vanaf de 67e verjaardag van de pensioengerechtigde partner. Wanneer een advocaat/mediator uw echtscheiding begeleidt, zal hij of zij u er aan helpen herinneren dat u de benodigde formulieren naar de pensioenverzekeraar moet opsturen.

Stappenplan pensioen bij een scheiding

 1. Als ex-partners hun tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen willen verevenen, moeten ze de pensioenuitvoerder van hun scheiding op de hoogte stellen. Dat moeten ze doen binnen twee jaar nadat het verzoek om echtscheiding is ingediend bij de rechtbank. Soms doen mensen dat te laat. In dat geval zal de pensioengerechtigde alleen zelf nog recht hebben op uitbetaling door de uitvoerder. De ex-partner heeft dan wel een vorderingsrecht op zijn/haar ex, maar kan zich dan niet meer rechtstreeks tot de pensioenuitvoerder wenden. Hij/ zij zal in dat geval alleen nog recht hebben op uitbetaling via de pensioengerechtigde ex-partner. Deze situatie is zeer onwenselijk, omdat mensen onder andere in dat geval te maken krijgen met andere belastingheffing. Het is dus belangrijk om de pensioenuitvoerder tijdig te informeren over uw scheiding.
 2. Ex-partners stellen de uitvoerder op de hoogte via het formulier ‘Mededelingsformulier in verband met verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding’. Het formulier kunt u downloaden via rijksoverheid.nl. Als iemand voor verschillende werkgevers heeft gewerkt, kan het zijn dat er pensioen is opgebouwd bij meerdere uitvoerders. In dat geval dient naar elke uitvoerder afzonderlijk een formulier te worden gestuurd. Soms weten mensen niet bij welke uitvoerder(s) ze moeten aankloppen. Dit kan na worden gegaan bij de (voormalige) werkgever(s), want zij zijn verplicht om deze informatie te verstrekken.
 3. Beide ex-partners ontvangen vanaf de 67e verjaardag van de vereveningsgerechtigde hun deel van het pensioen. De pensioenuitvoerder betaalt dat aan elke partner apart uit. Sommige pensioenuitvoerders brengen extra kosten in rekening voor het verevenen. De ex-partners moeten die extra kosten delen.

 

 

Stappenplan: hoe regel ik mijn pensioen bij een scheiding?

Als u gaat scheiden, moeten er ook afspraken worden gemaakt over pensioenaanspraken. Een stappenplan:
 • Stap 1
 • Stap 2
 • Stap 3
 • Stap 4
 • Stap 5
 • Stap 6
 • Stap 7
 • Stap 8
 • Stap 9

Vraag bij werkgevers of pensioenfondsen welke pensioenaanspraken voor u beiden gelden. Dit gaat zowel om ouderdomspensioen, als nabestaandenpensioen. U kunt ook zelf een uitdraai maken van mijnpensioenoverzicht.nl

Volgende stap

Controleer in huwelijksvoorwaarden - als die er zijn - of wettelijke pensioenregeling van toepassing is of niet. Check wat uw opgebouwde rechten op ouderdomspensioen zijn en welk deel daarvan tijdens huwelijk is opgebouwd. Dat moet wellicht verevend worden met uw ex. Check hetzelfde aan de kant van uw ex.

Vorige stap Volgende stap

Check bij uw pensioenfonds of u bij overlijden van uw ex-partner recht heeft op zijn/haar nabestaandenpensioen. Vraag na of dit pensioen - partnerpensioen genoemd - na de echtscheiding in stand blijft of komt te vervallen. Veel pensioenfondsen hebben deze regeling uit kostenoogpunt namelijk geschrapt/versoberd. 

Blijkt u inderdaad geen recht te hebben op een nabestaandenpensioen, overweeg dan om een aanvullende verzekering af te sluiten.

Vorige stap Volgende stap

Heeft u geen pensioen opgebouwd omdat u - bijvoorbeeld - fulltime voor de kinderen heeft gezorgd, zoek dan goed uit wat de waarde is van het pensioen van uw ex-partner. Dat gaat om het deel dat tijdens het huwelijk is opgebouwd.

Vorige stap Volgende stap

Bent u directeur van een onderneming, win dan deskundig financieel advies in over de verdeling van pensioenafspraken. Uw pensioen zit wellicht in de BV, en is dan een ‘papieren’pensioen, terwijl uw ex-partner wel recht heeft op de helft ervan.

Is uw ex-partner directeur van een onderneming, laat u dan goed adviseren.  Als het pensioen in de BV zit, is het een ‘papieren’ pensioen. U heeft echter recht op de helft van zijn pensioen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om bepaalde vermogenscomponenten, zoals een woning, uit te ruilen tegen een lager pensioenaandeel. Let op: dit heeft fiscale consequenties!

Vorige stap Volgende stap

Neem alle informatie over uw pensioen mee naar de scheidingsmediator of advocaat. Pensioenaanspraken zijn onderdeel van de financiële afspraken die u samen maakt. Volgens de wet heeft u ieder recht op helft van elkaars pensioen, dat tijdens het huweljk is opgebouwd. Maar in het echtscheidingsconvenant kunnen andere afspraken worden gemaakt.

Vorige stap Volgende stap

Denk ook aan conversie (met name interessant als er een groot leeftijdsverschil is tussen u beiden. U en uw ex-partner kunnen ervoor kiezen om het pensioen te verdelen en helemaal los te koppelen. Dat heet conversie. Gebeurtenissen in uw leven of het leven van uw ex-partner hebben geen invloed meer op elkaars pensioen.

 

Vorige stap Volgende stap

Meld uw scheiding en de inhoud van de gemaakte afspraken binnen twee jaar bij uw pensioenuitvoerder. Deze regelt dat het pensioen op termijn wordt uitgekeerd. Doet u dit niet binnen deze termijn, dan moet u het pensioen bij uw ex-partner opvragen.

 

 

Vorige stap Volgende stap

Als uw ex-partner de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, ontvangt u het pensioendeel waar u recht op heeft. Bij conversie ontvangt u het wanneer u zelf de pensioenleeftijd hebt bereikt.

Zoek een vFAS-advocaat of mediator

Vorige stap

Verdieping op dit onderwerp

U chat met:

chat

Momenteel is de chat offline. U kunt een bericht achterlaten; wij nemen dan via email contact met u op.

Vragen over goed scheiden?

Chat vrijblijvend en anoniem met een familierechtadvocaat/mediator van verder-online.nl.

1 advocaat online >

Feedback verzonden Gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.

VERDER* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. VERDER* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookie beleid en lees hier ons privacy statement.

Terug naar vorige