Hoe regel ik mijn pensioen bij een scheiding?

Het pensioen lijkt voor sommigen nog ver weg en misschien zelfs onbelangrijk. Toch moet u tijdens uw scheiding ook stilstaan bij het pensioengeld. Uit elkaar gaan heeft nou eenmaal financiële gevolgen, ook voor het door de (ex-) partners opgebouwde pensioen.

Bij een scheiding heeft de ene partner recht op de helft van het ouderdomspensioen van de andere partner, dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Dat staat in de wet en heet Pensioen Verevening. Deze regel gaat op voor alle mensen die zijn gescheiden na 30 april 1995. Het is een regel, waar mensen alleen in overleg en onder bepaalde voorwaarden van af mogen wijken.

Verevenen: wat is dat?

Degene die pensioen opbouwt, wordt pensioengerechtigde of vereveningsplichtige genoemd. Degene die recht heeft op pensioen van de ander heet een vereveningsgerechtigde.
Bij verevenen putten ex-partners uit elkaars pensioen, als ze beiden pensioen hebben opgebouwd. Het kan ook zijn dat ze beiden uit hetzelfde pensioen putten, als maar één partner iets heeft opgebouwd. Binnen twee jaar na de scheiding dienen de ex-partners zelf hun pensioenuitvoerder te informeren over de scheiding en de afgesproken verevening. De pensioenuitvoerder betaalt daarna in de toekomst zelf aan beide partners maandelijks hun deel uit, vanaf de 65e verjaardag van de pensioengerechtigde partner. Wanneer een vFAS advocaat-en scheidingsmediator uw echtscheiding begeleidt, zal hij of zij u er aan helpen herinneren dat u de benodigde formulieren naar de pensioenverzekeraar moet opsturen.

Stappenplan pensioen bij een scheiding

  1. Als ex-partners hun tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen willen verevenen, moeten ze de pensioenuitvoerder van hun scheiding op de hoogte stellen. Dat moeten ze doen binnen twee jaar nadat het verzoek om echtscheiding is ingediend bij de rechtbank. Soms doen mensen dat te laat. In dat geval zal de pensioengerechtigde alleen zelf nog recht hebben op uitbetaling door de uitvoerder. De ex-partner heeft dan wel een vorderingsrecht op zijn/haar ex, maar kan zich dan niet meer rechtstreeks tot de pensioenuitvoerder wenden. Hij/ zij zal in dat geval alleen nog recht hebben op uitbetaling via de pensioengerechtigde ex-partner. Deze situatie is zeer onwenselijk, omdat mensen onder andere in dat geval te maken krijgen met andere belastingheffing. Het is dus belangrijk om de pensioenuitvoerder tijdig te informeren over uw scheiding.
  2. Ex-partners stellen de uitvoerder op de hoogte via het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van het ouderdomspensioen’. Het formulier kunt u downloaden via rijksoverheid.nl. Als iemand voor verschillende werkgevers heeft gewerkt, kan het zijn dat er pensioen is opgebouwd bij meerdere uitvoerders. In dat geval dient naar elke uitvoerder afzonderlijk een formulier te worden gestuurd. Soms weten mensen niet bij welke uitvoerder(s) ze moeten aankloppen. Dit kan na worden gegaan bij de (voormalige) werkgever(s), want zij zijn verplicht om deze informatie te verstrekken.
  3. Beide ex-partners ontvangen vanaf de 65e verjaardag van de vereveningsgerechtigde hun deel van het pensioen. De pensioenuitvoerder betaalt dat aan elke partner apart uit. Sommige pensioenuitvoerders brengen extra kosten in rekening voor het verevenen. De ex-partners moeten die extra kosten delen.

 

 

Advocaten en mediators in de buurt

  • Zoeken op
  • Plaats
  • (Bedrijfs-)naam
  • Postcode

Filter:

Verdieping op dit onderwerp