Hoe voorkom ik conflicten na een scheiding?

Een scheiding is een moeilijk en verdrietig proces. Er verandert veel voor zowel de ouders als de kinderen. De zorg voor de kinderen moet ook na de scheiding goed geregeld zijn.

In de ideale situatie maakt u vooraf een duidelijk ouderschapsplan met een zorgregeling of afspraken over co-ouderschap waarin beide ouders en de kinderen zich kunnen vinden. De ouders verdelen de zorg- en opvoedingstaken voorafgaand aan de scheiding in het ouderschapsplan. De kinderen hebben hun mening gegeven en die is meegenomen in de bovengenoemde plannen. Over de financiële zaken zijn eveneens duidelijke afspraken gemaakt. Maar de ideale situatie bestaat niet en een situatie die op papier perfect leek geregeld, is in praktijk soms weerbarstiger.

Het is belangrijk dat iedereen de afspraken nakomt

Na de scheiding staan de gemaakte afspraken rondom de zorgregeling centraal. Het is belangrijk dat iedereen deze afspraken nakomt. Maar misschien hebben de kinderen geen zin om naar de andere ouder te gaan, of vindt u het lastig zich aan de afspraken te houden, omdat uw partner de financiële afspraken niet nakomt. Maar als niet iedereen zijn best doet om de afspraken na te leven, kan er onduidelijkheid ontstaan voor de kinderen en de ex-partners. Onthoud dat het voor jullie allemaal tijd kost om te wennen aan de nieuwe situatie, zelfs als u het er niet (meer) helemaal mee eens bent. Wat in eerste instantie een moeizame situatie lijkt, kan na enige gewenning leefbaar worden. Als er onduidelijkheid bestaat over de gemaakte afspraken, bespreek dit dan met uw partner of uw advocaat.

In gesprek na de scheiding

Of u gedurende uw scheiding nu wel of niet begeleid bent door een vFAS-advocaat-of mediator, ook ná uw scheiding kunnen vFAS-advocaten helpen bij conflicten rondom de ouderschapsregeling en andere gemaakte afspraken. Bemiddeling of begeleiding kan een uitkomst zijn en snel duidelijkheid scheppen voor alle betrokkenen.

 

 

 

 

 

Vijf stappen in de verwerking van een scheiding

Een scheiding verwerken, is een rouwproces. Grofweg zijn er vijf fases waar u doorheen gaat. En vergeet niet: u en uw partner doorlopen de fases nooit tegelijk.
  • Stap 1
  • Stap 2
  • Stap 3
  • Stap 4
  • Stap 5

Ontkenning en ongeloof

Vooral als u nietdegene bent die wil scheiden, gaat de aankondiging van de scheiding gepaard met ongeloof. U neemt zichzelf als het ware in bescherming door de waarheid te ontkennen. In stapjes laat u de waarheid binnen, u doseert het eigenlijk.

Volgende stap

Woede en gevoelens van wraak

In deze fase is er veel boosheid. U protesteert tegen deze verdrietige ervaring. U krijgt misschien wraakgevoelens en voelt zich slachtoffer van de situatie. Het is een normaal proces om de schuld buiten uzelf te zoeken. Het is een manier om het gevoel van verdriet uit te sluiten.

Vorige stap Volgende stap

Verdriet en vechten

Het verdriet komt langzaam binnen, tegelijkertijd met het besef dat boosheid niet helpt. Uit hoop om de relatie toch te herstellen of de op handen zijnde scheiding te voorkomen, gaat u vechten. Door alle emoties gaat dat moeizaam en met vallen en opstaan. U probeert misschien zelfs uw partner emotioneel te chanteren.

Vorige stap Volgende stap

Depressieve gevoelens

Langzaam dringt de realiteit door. Verdriet komt in horten en stoten op u af, maar er zijn ook gevoelens van spijt en angst. U voelt zich machteloos en trekt zich terug. 

Vorige stap Volgende stap

Acceptatie

De laatste fase van het rouwproces is de acceptatie. De volledige waarheid is doorgedrongen en u ziet de toekomst weer met vertrouwen tegemoet. Er komt weer energie om het nieuwe leven, zonder uw partner, te omarmen en nieuwe plannen te maken.

Vorige stap

Verdieping op dit onderwerp

VERDER* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. VERDER* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookie beleid en lees hier ons privacy statement.

Terug naar vorige