Hoe kan ik zo goedkoop mogelijk scheiden?

vFAS - Hoe kan ik zo goedkoop mogelijk scheiden?

Snel online scheiden; het lijkt eenvoudig. Door de lage kosten lijkt het een aantrekkelijke manier om uw scheiding te regelen. Vooral als beide partners nog prima met elkaar kunnen communiceren en alles in goed overleg doen. Vergis u echter niet: een scheiding is een complexe zaak. Op emotioneel, praktisch en ook op financieel gebied is elke scheiding anders en is het van groot belang om alle zaken goed en professioneel te regelen.

Om een scheiding goed te laten verlopen voor alle partijen, is het van groot belang dat u zich goed en professioneel laat adviseren, bij voorkeur door een scheidingsmediator. Het is noodzakelijk dat de afspraken die u samen maakt duidelijk zijn en juridisch kloppen.

Snel en goedkoop scheiden brengt de nodige risico’s met zich mee. De snelheid waarmee een advies wordt gegeven en zaken worden afgehandeld doet veelal geen recht aan uw situatie. In de meeste gevallen regelt u alles online zonder dat u een persoonlijk gesprek heeft met een deskundige. Scheiden is echter geen standaard procedure, maar is voor ieder stel anders. Het vereist kwaliteit en deskundigheid om dit proces op de juiste manier te begeleiden en voor u te regelen. En dat kost nu eenmaal tijd en geld. 

Alsnog kosten als scheiding niet goed is gegaan

Aan een scheiding zijn kosten verbonden. Zoals het honorarium van een advocaat of mediator en de griffiekosten voor de rechtbank in verband met het uitspreken van uw scheiding. Diegenen die besluiten om via internet een snelle en goedkope scheiding te regelen, komen vaak bedrogen uit. De tijd en zorgvuldigheid die aan een dossier zijn besteed laten vaak te wensen over.

Dat kan als gevolg hebben dat uw echtscheiding niet goed wordt afgehandeld. U moet dan na een tijd alsnog flinke advocaatkosten maken. Soms moeten er zelfs alsnog gerechtelijke procedures worden gevoerd. Nog afgezien van de verwarring, boosheid en onrust die hiermee gepaard gaan, is dit heel onwenselijk en kunt u dit risico voorkomen door vanaf het begin een gespecialiseerde advocaat en scheidingsmediator in te schakelen. 

Zorgvuldig scheiden: een investering voor de toekomst

Bedenk dat een zorgvuldige en correcte scheiding een investering is voor de toekomst. Als u straks gescheiden bent, is het een hele zorg minder als de afspraken goed zijn gemaakt, de alimentatiebedragen correct zijn berekend, en het ouderschapsplan naar ieders tevredenheid is opgesteld.

Advocaten en mediators in de buurt

Advies nodig over scheiden met kinderen?

Zoek een advocaat of mediator in de buurt en ga een vrijblijvend gesprek aan.

Verdieping op dit onderwerp

VERDER* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. VERDER* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookie beleid en lees hier ons privacy statement.

Terug naar vorige