Familierechtadvocaat Bart Breederveld: ‘Deze nieuwe wet is rechtvaardiger’

Alles wat u zelf vóór het huwelijk aan vermogen of schulden heeft opgebouwd, blijft van u. Dat is in een notendop waar de wet beperkte gemeenschap van goederen voor staat. Per 1 januari 2018 ging deze nieuwe regelgeving in. Familierechtadvocaat Bart Breederveld geeft een toelichting.

Als u vóór 1 januari 2018 trouwde in gemeenschap van goederen, werden alle bezittingen, vermogen én schulden gemeenschappelijk. De verdeling bij een scheiding was daar ook op gestoeld: alles werd fifty-fifty verdeeld, tot (in beginsel) verkregen erfenissen aan toe. ‘Dit systeem was vandaag de dag niet meer uit te leggen aan stellen’, zegt Bart Breederveld. Hij schreef mee aan de nieuwe wet beperkte gemeenschap van goederen. ‘Alles wat iemand aan vermogen heeft opgebouwd vóór het huwelijk, blijft nu zijn of haar eigendom, inclusief erfenissen. Dit geldt ook voor de schulden die er waren vóór het huwelijk. De nieuwe regelgeving is een aanmerkelijke verbetering, die rechtvaardiger aanvoelt.’ Alles wat tijdens het huwelijk samen wordt opgebouwd, valt ook in de nieuwe wet wél binnen de gemeenschap van goederen.

Uitzondering: gezamenlijk bezit of schuld tijdens samenwonen

Bij elke wet horen uitzonderingen. Zo ook bij de wet beperkte gemeenschap van goederen. Als men vóór het huwelijk samenwoonde en in die tijd samen bezit of schulden opbouwde, vallen deze - eenmaal getrouwd - wél in de gemeenschap van goederen. Bij een scheiding zal het vermogen/de schuld dan fifty-fifty worden verdeeld. Meestal gaat het hierbij om een huis dat samen is gekocht en een gezamenlijke hypotheek.
Breederveld: ‘Gaat het om een huis - of andere goederen, bijvoorbeeld een auto - die al voor het huwelijk in bezit waren van één van de partners, dan gaat deze uitzonderingsregel uiteraard niet op. Deze goederen - of (hypotheek)schuld – blijven privé van de partner die de verplichting aanging voor men ging trouwen.’

Schulden vallen buiten de gemeenschap van goederen

Bepaalde misstanden die in het verleden voorkwamen, zijn met de nieuwe wet beperkte gemeenschap van goederen uit de wereld. ‘Zoals schulden die voor het huwelijk zijn gemaakt. Deze blijven privé-schulden, ook nadat men is getrouwd’, licht Breederveld toe. ‘Bij een eventuele scheiding is de andere partner hiervoor dus niet meer draagplichtig. Zijn de schulden tijdens het huwelijk met gemeenschappelijk geld afbetaald, dan kan de ‘ex-partner zonder schulden’ bij een scheiding alsnog een vergoeding vragen.’

Leg privévermogen goed vast

Komt het onverhoopt toch tot een scheiding, dan is het heel belangrijk dat ieders privé-vermogen/dan wel schulden goed zijn vastgelegd. ‘Als dat niet kan worden aangetoond, vallen vermogen en/of schuld alsnog in de gemeenschap van goederen’, waarschuwt Breederveld.

Wanneer toch op huwelijkse voorwaarden trouwen?

‘Als u wilt trouwen, laat u zich dan goed voorlichten of dit het beste kan op huwelijkse voorwaarden of in beperkte gemeenschap van goederen’, adviseert Breederveld. ‘vFAS-advocaten weten precies hoe beide stelsels in elkaar zitten en wat in ieders specifieke situatie raadzaam is. Bent u bijvoorbeeld ondernemer, dan zijn huwelijkse voorwaarden waarschijnlijk verstandig. Alles wat tijdens het huwelijk gebeurt op het gebied van de onderneming, ook de risico’s, wordt dan strikt gescheiden tussen de partners.’

Advocaat Bart Breederveld: 'De nieuwe regelgeving is een aanmerkelijke verbetering, die rechtvaardiger aanvoelt'

Verdieping op dit onderwerp

U chat met:

chat

Momenteel is de chat offline. U kunt een bericht achterlaten; wij nemen dan via email contact met u op.

Vragen over goed scheiden?

Chat vrijblijvend en anoniem met een familierechtadvocaat/mediator van verder-online.nl.

1 advocaat online >

Feedback verzonden Gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.

VERDER* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. VERDER* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookie beleid en lees hier ons privacy statement.

Terug naar vorige