Ik wil scheiden, maar het mag niet van mijn geloof, wat kan ik doen?

Soms zijn huwelijksproblemen niet meer te repareren en lijkt een scheiding onafwendbaar. Maar misschien belemmert uw geloof deze mogelijkheid en vindt u een scheiding als gelovige onoverkomelijk. Zijn er alternatieven?

De ‘echte’ scheiding volgens de reguliere weg

In Nederland zijn er strikt genomen twee manieren om te scheiden. Vanzelfsprekend is er de normale, gebruikelijke echtscheiding. U dient, al dan niet samen met uw partner, met een advocaat een verzoekschrift tot echtscheiding in bij de rechtbank. De rechter spreekt de scheiding dan uit en neemt op verzoek van een van de partijen een beslissing over wonen, geld en de kinderen. Indien u samen afspraken heeft kunnen maken, worden deze door de rechter getoetst en bekrachtigd. Wanneer de echtscheidingsbeschikking van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, is de scheiding definitief.

Een alternatief: scheiden van tafel en bed

De tweede manier waarop u in ons land kunt scheiden, komt iets minder vaak voor: ‘een scheiding van tafel en bed’. Een scheiding die in wezen dezelfde gevolgen heeft als de normale scheiding, maar één belangrijk verschil kent: u blijft getrouwd voor de wet. En dat is voor gelovigen soms een reden om hiervoor te kiezen. Het huwelijk blijft op deze manier (formeel) in stand, maar u hoeft niet meer samen te leven en de gemeenschap van goederen wordt opgeheven.

Proefscheiding

Een scheiding van tafel en bed is iets anders dan een proefscheiding; bij een proefscheiding hoeft u niet naar de rechtbank en blijft uw huwelijk gewoon in stand. Een proefscheiding wordt soms door partners benut om na te gaan of een scheiding de juiste weg voor hen is. Juridisch gezien heeft een proefscheiding geen gevolgen.

Hoe werkt scheiden van tafel en bed?

Net als bij een gewone scheiding, dient een advocaat namens de partners een verzoekschrift tot scheiding van tafel en bed in bij de rechtbank. En ook deze scheiding moet uiteindelijk worden ingeschreven in het huwelijksregister. De procedure is dus feitelijk hetzelfde. Maar omdat deze variant vaak minder getouwtrek tussen advocaten met zich meebrengt, kan het proces relatief snel worden afgerond.
Scheiden van tafel en bed heeft een aantal fiscale voordelen. Want hoewel u formeel nog getrouwd bent, komt u in aanmerking voor de alleenstaande ouderkorting. Soms is een ander voordeel van deze vorm van scheiden, dat de gemeenschap van goederen die bestond, wordt ontbonden. Alle bezittingen en schulden moeten worden verdeeld na deze scheiding en u bent niet langer aansprakelijk voor elkaars toekomstige schulden.

Alsnog scheiden kan op elk moment

Het komt voor dat mensen na een scheiding van tafel en bed op den duur alsnog hun huwelijk officieel willen laten ontbinden. Bijvoorbeeld als ze willen hertrouwen met een andere partner. In dat geval moet er een nieuw verzoek ingediend worden bij de rechtbank zodat de scheiding van tafel en bed wordt omgezet naar een echtscheiding. Wil slechts één van de partners het huwelijk laten ontbinden, dan geldt dat de scheiding van tafel en bed in beginsel ten minste drie jaar geduurd moet hebben. Bij een gezamenlijk verzoek tot omzetting naar een echtscheiding geldt geen wachttermijn, dit kan op elk moment.

Verzoening: opnieuw trouwen is niet nodig

Soms gebeurt het ook dat mensen hun scheiding van tafel en bed willen terugdraaien. Ze verzoenen zich in de periode dat ze uit elkaar zijn en willen weer samen gaan leven. Voor deze situatie geldt geen wachttermijn: dit kan door de rechtbank te laten weten dat je weer gewoon getrouwd wenst te zijn. Je hoeft niet helemaal opnieuw te trouwen en door de omzetting herleeft het huwelijk weer zoals voor de scheiding van tafel en bed. Een klein voordeel dus, want verzoenen is na een scheiding van tafel en bed iets minder omslachtig dan het verzoenen na een gewone scheiding.
 Overigens kunnen getrouwde stellen scheiden van tafel en bed, maar bestaat deze scheidingsvariant niet voor geregistreerde partners.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advocaten en mediators in de buurt

  • Zoeken op
  • Plaats
  • (Bedrijfs-)naam
  • Postcode

Filter:

Verdieping op dit onderwerp