Betrek kinderen bij het opstellen van een ouderschapsplan

laat kinderen meedenken over het ouderschapsplan
Den Haag – 8 september 2023 – Het verplichte ouderschapsplan bij scheiding bestaat vijftien jaar. Hoog tijd voor de Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS), ontwerper van het meest gebruikte model ouderschapsplan, om het plan te evalueren en het model te vernieuwen en aan te passen aan de huidige tijd. Uit onderzoek onder 463 gescheiden ouders blijkt het ouderschapsplan een welkome leidraad in een moeilijke periode. Meer dan de helft van de gescheiden ouders vindt het zelfs een goed idee om al tijdens de relatie afspraken te maken over de kinderen. Opvallend is dat kinderen in 56% van de gevallen niet betrokken worden bij het maken van de afspraken voor het ouderschapsplan, iets wat de vFAS wel voorstaat.

Glenda Raap, voorzitter van de vFAS: “Uit het onderzoek blijkt een duidelijke kentering bij jonge gescheiden ouders (25-39 jaar). Zo geeft 59% aan dat het ouderschapsplan een positief effect heeft op de relatie met hun ex-partner. Ook zien zij de gewenste afspraken vaker terug in het plan en hebben ze het gevoel minder water bij de wijn te hebben gedaan. Bij jonge gescheiden ouders wordt bij het opstellen van het plan eerder uitgegaan van gelijke draagkracht en gelijke zorg. Ook vinden meer jonge gescheiden ouders het een goed idee om al afspraken te maken voordat er kinderen komen dan gescheiden ouders van 55-70 jaar. Bovendien betrekken jonge gescheiden ouders hun kinderen vaker bij de totstandkoming van het ouderschapsplan. Met een vernieuwd ouderschapsplan sluiten we beter aan op de veranderde kijk op gezamenlijk ouderschap. Dit aangepaste model moet het gescheiden ouders gemakkelijker maken in een toch al verwarrende tijd. Maar vooral nodigen we ouders uit om hun kinderen vaker te betrekken bij de totstandkoming van het ouderschapsplan. Naar onze ervaring draagt het nog meer bij aan de acceptatie van de situatie. Voor de kinderen helpt het meedenken bij aan het herstel van het zelfvertrouwen dat zij door de scheiding vaak deels verliezen.“

Afspraken over en met de kinderen
Ruim de helft (52%) van de ouders vindt het een goed idee om al tijdens de relatie afspraken te maken over de kinderen. Over het juiste moment hiervoor zijn de respondenten verdeeld: tijdens het huwelijk (16%), voordat de kinderen geboren zijn (17%) hetzij bij de geboorte van het eerste kind (17%). Het merendeel (56%) van de respondenten geeft aan hun kinderen niet te betrekken bij het maken van afspraken voor het ouderschapsplan. Het overige deel (44%) betrekt de kinderen hier wel bij, dan wel met begeleiding van een vertrouwenspersoon (12%) of samen (31%).

Verdeling zorgtaken
Ongeveer 60% is tevreden met de zorgverdeling. 42% van de ouders is van mening dat de kinderen het co-ouderschap als positief ervaren, 11% van de respondenten denkt dat de kinderen het co-ouderschap als negatief ondervinden. Terwijl volledig co-ouderschap steeds vaker voorkomt (35%), worden zorgtaken vaak nog ongelijk verdeeld (42%). Een verhuizing is in bijna de helft van de gevallen oorzaak van een wijziging in de zorgverdeling (47%).

Over de vFAS
De leden van de Nederlandse vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators – de vFAS – zijn advocaat-mediator en vanuit die hoedanigheid onderworpen aan de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Aangesloten advocaat-mediators houden zich eveneens aan de vFAS-gedragsregels voor de advocaat-mediator. De vFAS is een versmelting van de verenigingen VPFA en VAS en bestaat in deze vorm sinds 2003. De vFAS heeft bijna 900 leden.

Noot voor de redactie: Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met de persvoorlichter van de vFAS, Marike Timmermans, op 06 – 505 282 33 of mailen naar communicatie@verenigingFAS.nl.

Verdieping op dit onderwerp

U chat met:

chat

Momenteel is de chat offline. U kunt een bericht achterlaten; wij nemen dan via email contact met u op.

Vragen over goed scheiden?

Chat vrijblijvend en anoniem met een familierechtadvocaat/mediator van verder-online.nl.

1 advocaat online >

Feedback verzonden Gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.

VERDER* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. VERDER* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookie beleid en lees hier ons privacy statement.

Terug naar vorige