Wij wonen samen, maar mijn partner wil bij mij weg

U woont samen, maar uw partner wil een punt achter de relatie zetten. Waar moet u rekening mee houden en wat zijn uw rechten?

Allereerst doet u er goed aan om rustig met uw partner in gesprek te gaan, hoe lastig dat misschien ook is. Neem de tijd om samen te praten en geef elkaar de ruimte.

Uit elkaar met een samenlevingscontract

Als er een samenlevingscontract is, dan kan dat meestal schriftelijk beëindigd worden. In uw contract staat meestal hoe dit rechtsgeldig beëindigd moet worden. Daarnaast moet u een heleboel zaken regelen. Hieronder zetten we de belangrijkste op een rijtje:

*           Kinderen?

Heeft u samen kinderen onder de achttien jaar? Dan bent u in principe verplicht om samen een ouderschapsplanop te stellen. Als u kinderen heeft onder de 18 jaar (en u heeft beiden het gezag over deze kind(eren)), dan moet er een ouderschapsplan worden gemaakt. Ook na de beëindiging van de relatie blijft u beiden als ouders verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van de kinderen. Het is belangrijk om te weten of u samen gezag over uw kinderen heeft. Als u niet getrouwd was, is dit niet vanzelf geregeld en heeft u dit na de geboorte van de kinderen vaak vastgelegd. Als dit niet is geregeld en u wilt samen keuzes maken over de kinderen, dan kunt u dit gezamenlijk gezag alsnog samen regelen.

U of uw partner heeft mogelijk recht op kinderalimentatie. De ouder die de meeste zorg op zich neemt, de hoofdverzorger, ontvangt in de regel een bedrag van de andere ouder. Hoe hoog de alimentatie is, hangt af van de financiële behoefte van de kinderen en de draagkracht van de alimentatieplichtige. Er zijn ook andere manieren om de kosten van de kinderen te verdelen, bijvoorbeeld door een kinderrekening te openen waarop u beiden (naar draagkracht) een bijdrage stort. Dit kan bijvoorbeeld wenselijk zijn als de kinderen min of meer evenveel tijd bij de een als bij de ander verblijven. Een gespecialiseerde familierecht mediator of advocaat kan u hierover informeren.

 *           (Koop)huis?

Daarnaast moeten er goede afspraken gemaakt worden over de woning. Is er sprake van een gezamenlijk koophuis? Dan moet beslist worden of de woning wordt verkocht of dat één van u beiden in de woning blijft wonen. In dat laatste geval moet financieel worden afgerekend met de vertrekkende partner.
Woont u momenteel in een huurhuis? Dan moet u kijken op wiens naam de woning staat. De hoofdhuurder kan zonder problemen (mits hij/zij de huur betaalt) in het huis blijven wonen. Staat het huurcontract op beide namen en wil één van u in het huis blijven? In dat geval moet u gezamenlijk aan de verhuurder vragen of hij dit accepteert. Let op: de verhuurder is hier niet toe verplicht. 

*           Inboedel

In uw samenlevingscontract staan wellicht ook afspraken over de (gezamenlijke) inboedel. Zijn die er niet? Dan moet u de spullen onderling verdelen. Dat kan nogal een klus zijn. Probeer tot een eerlijke verdeling te komen, bijvoorbeeld door eerst samen een lijst te maken waarop u alle spullen een waarde toekent.

*           Schulden

Voor schulden geldt hetzelfde als voor bezittingen: wat er in het samenlevingscontract is afgesproken, is leidend. U kunt mede aansprakelijk zijn voor de schulden die uw ex heeft gemaakt, als in het samenlevingscontract staat dat deze schulden gemeenschappelijk zijn of wanneer u hebt meegetekend. Staat hierover niets in het samenlevingscontract, dan zijn de schulden van de persoon die ze heeft gemaakt.

Uit elkaar zonder samenlevingscontract

Uiteraard moeten er ook afspraken gemaakt worden over het huis als u uit elkaar gaat zonder dat u een samenlevingscontract heeft. U bent dan echter nergens toe verplicht, tenzij u samen eigenaar of huurder bent. In dat geval geldt bovenstaande ook voor u. Wettelijk gezien bent u in alle gevallen verplicht om een ouderschapsplan op te stellen wanneer u samen kinderen heeft en uit elkaar gaat.

Advocaten en mediators in de buurt

  • Zoeken op
  • Plaats
  • (Bedrijfs-)naam
  • Postcode

Filter:

Verdieping op dit onderwerp