Wie spreekt de echtscheiding uit?

Als u gaat scheiden, krijgt u met een heleboel mensen en instanties te maken. Soms is het niet helemaal duidelijk wie wat doet tijdens deze procedure. Wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het uitspreken van de scheiding?

In Nederland is er maar één persoon die een scheiding kan uitspreken: de rechter. Hij bekrachtigt het echtscheidingsconvenant en als er minderjarige kinderen zijn het ouderschapsplan dat u met uw advocaat (of advocaten) heeft opgesteld. Hierin staan onder meer uw afspraken over wonen, bezittingen en schulden, financiële zaken. De afspraken over de kinderen staan in het ouderschapsplan, dat meestal deel uitmaakt van het convenant.

Schriftelijke uitspraak van de rechter

De rechtbank bevestigt vervolgens de gemaakte afspraken met een schriftelijke uitspraak:de echtscheidingsbeschikking Er vindt in dit geval meestal geen mondelinge behandeling plaats van uw scheiding. Bij de uitspraak hoeft u niet aanwezig te zijn. Dit wordt de formele procedure genoemd.

Geen overeenstemming: rechter beslist

Als de partners geen overeenstemming bereiken over de onderwerpen in het convenant/ouderschapsplan vindt er een inhoudelijke behandeling plaats. De rechter is dan degene die de beslissing neemt over deze punten. Deze procedure is een stuk intensiever. Hierin neemt de rechter een aantal beslissingen over de punten waar u en uw partner niet uitkomen. Dit gebeurt nadat beide partijen hun verhaal hebben gedaan tijdens een hoorzitting. Hierin krijgen u en uw partner de mogelijkheid om uw standpunten toe te lichten.
Een inhoudelijke procedure kan maanden en soms wel jaren duren. Nadat de rechter uitspraak heeft gedaan, wordt de beschikking aan beide advocaten gestuurd. Hierin staat wat is er is besloten en waarom dat besluit is genomen. Binnen drie maanden kan er bezwaar tegen deze uitspraak worden aangetekend bij het gerechtshof. Nadat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, is de scheiding definitief.

 

 

 

Verdieping op dit onderwerp