Waar moet ik op letten nà de scheiding?

De scheiding is uitgesproken. Als het op de juiste manier is afgewikkeld, zijn financiële en andere praktische zaken geregeld en is er een goed ouderschapsplan. U kunt de draad van het leven weer oppakken. Toch kunnen er ook na de scheiding nog kwesties spelen. Misschien wilde u zo snel en goedkoop mogelijk scheiden en blijkt niet alles goed te zijn geregeld.

Wanneer u bent gescheiden, ligt er vaak een emotioneel heftige tijd achter u. De beslissing om uit elkaar te gaan, is moeilijk en doet pijn, ook als u degene bent die het initiatief heeft genomen. U pakt allebei uw eigen leven weer op en daarbij horen nieuwe afspraken over financiën, kinderen, inboedel, huis en andere praktische zaken.

Als u er samen voor heeft gekozen om de scheiding via een advocaat of advocaat/mediator te laten verlopen, is het proces waarschijnlijk voor beide partijen zorgvuldig en respectvol verlopen. Het kan echter ook zijn dat u via een andere weg de scheiding in gang heeft gezet, bijvoorbeeld omdat u het zo snel en goedkoop mogelijk achter de rug wilde hebben. Vooral in de laatste situatie kunnen er dan ná de scheiding nog kwesties opdoemen. Omdat de afspraken misschien toch niet goed zijn vastgelegd, of omdat één van de ex-partners zich niet aan de gemaakte afspraken houdt.

Veranderingen bij co-ouderschap

Als u heeft gekozen voor co-ouderschap, is bij de scheiding vastgelegd hoe u dit gaat invullen en hoe de kosten worden verdeeld. Goed overleg is een zeer belangrijke voorwaarde om co-ouderschap te laten slagen. Houd er rekening mee dat kinderen het, zeker in het begin, als lastig en verwarrend kunnen ervaren om steeds van plek te moeten wisselen. Naarmate ze ouder worden, zullen ze bovendien zelf steeds meer willen uitmaken bij welke ouder ze zijn en hoe lang. Ook dit vereist flexibiliteit en inlevingsvermogen. Tenslotte bent u co-ouderschap aangegaan in het belang van de kinderen. Dat betekent dat goed overleg altijd belangrijk blijft. Stel dat één van beiden met een van de kinderen wil verhuizen, bijvoorbeeld vanwege een andere baan of partner, dan kan dit niet zonder toestemming van de andere ouder. Het belang van de kinderen is én blijft leidend bij afspraken en eventuele veranderingen. Mocht u er samen niet uitkomen, dan is het wenselijk om een professionele scheidingsmediator in te schakelen. 

Ouderschapsplan

Sinds 2009 zijn ouders die scheiden verplicht om samen een ouderschapsplan op te stellen. Ook zonder co-ouderschap blijft u samen verantwoordelijk voor de kinderen. Duidelijke afspraken over onder meer zorg, opvoeding en kinderalimentatie zijn belangrijk, om problemen en/of conflicten in de toekomst te voorkomen. Helaas blijken niet alle ouders in staat om de afspraken in het ouderschapsplan na de scheiding na te komen. Het is in het belang van het kind om hierover met elkaar in dialoog te blijven en eerst met elkaar tot overeenstemming te komen. Als de scheiding niet zorgvuldig is verlopen, blijkt vaak echter dat een vruchtbaar gesprek tussen ex-partners lastig is. De hulp van een professionele scheidingsmediator is dan sterk aan te raden. Uit onderzoek blijkt dat mediation bij een conflict over afspraken na de scheiding, zoals de verdeling van de zorg voor de kinderen, een hele positieve invloed heeft. 

Financiële afspraken

Bent u de partner met het hoogste inkomen? Dan is er hoogstwaarschijnlijk in het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan afgesproken dat u na de scheiding aan uw ex-partner kinder- en partneralimentatie betaalt en hoeveel. Dit geldt ook als u co-ouders bent. De situatie kan bovendien na uw scheiding veranderen. Bijvoorbeeld omdat uw ex-partner een (andere) baan krijgt en economisch zelfstandig(er) wordt. Of vindt uw ex-partner misschien een nieuwe partner. Of uw financiële draagkracht verandert, waardoor de partneralimentatie opnieuw moet worden vastgesteld. Voor partneralimentatie geldt een wettelijk maximale periode van twaalf jaar.

Ieder jaar worden de vastgestelde bedragen voor kinder- en partneralimentatie geïndexeerd, waardoor deze mee stijgen met de gemiddelde loonstijging.

 

Afspraken over het pensioen

U heeft vermoedelijk met uw ex-partner ook afspraken gemaakt met betrekking tot uw ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Volgens de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding hebben ex-partners over en weer recht op een evenredig deel van het – tijdens het huwelijk opgebouwde - pensioen van de ander. Om dit pensioen uit te betalen, moet u dit binnen twee jaar nadat de echtscheiding is ingeschreven in het huwelijksregister melden bij uw pensioenfonds. Hiervoor gebruikt u het formulier Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen

Verdieping op dit onderwerp

U chat met:

chat

Momenteel is de chat offline. U kunt een bericht achterlaten; wij nemen dan via email contact met u op.

Vragen over goed scheiden?

Chat vrijblijvend en anoniem met een familierechtadvocaat/mediator van verder-online.nl.

1 advocaat online >

Feedback verzonden Gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.

VERDER* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. VERDER* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookie beleid en lees hier ons privacy statement.

Terug naar vorige