Hoe vertel ik mijn ex over mijn nieuwe relatie?

Na uw scheiding krijgt u wellicht een nieuw relatie. Moet u uw ex op de hoogte te brengen van uw nieuwe liefde? En zo ja, hoe vertelt u dat dan?

Hoewel u er misschien niet op zit te wachten, is het altijd verstandig om zelf aan uw ex-partner te vertellen dat u een nieuwe relatie heeft. Zeker wanneer u samen kinderen heeft, kan openheid hierover een hoop miscommunicatie en conflicten voorkomen. U doet er dus goed aan om transparant te zijn. Het gevaar ligt immers op de loer dat uw kinderen uw ex informeren over uw nieuwe partner. Een situatie die u vermoedelijk liever wilt vermijden. De vraag is dus vooral hoe en wanneer u aan uw ex gaat melden dat er een nieuwe liefde in uw leven is.

Wat zou uzelf wenselijk vinden?

Uiteraard is deze vraag bijzonder persoonlijk. Wat u allemaal nog samen deelt, hangt uiteraard af van de band tussen u en uw ex. U bent elkaar natuurlijk tot niets verplicht. Maar bedenk wat u zelf zou willen als de situatie zich andersom zou voordoen. U heeft natuurlijk niet de goedkeuring van uw ex-partner nodig voor een nieuwe relatie. Maar zeker wanneer u kinderen heeft, kan een nieuwe partner toch veel veranderingen teweeg brengen, zowel praktisch als emotioneel.

Veel ouders nemen tegenwoordig in het ouderschapsplan op dat zij een nieuwe partner pas in het leven van de kinderen introduceren nadat zij elkaar hebben geïnformeerd over de nieuwe, serieuze relatie. Soms spreken ouders af dat een nieuwe relatie eerst een bepaalde tijd dient te duren, bijvoorbeeld een half jaar, voordat de nieuwe partner aan de kinderen wordt voorgesteld. Ook afspraken over de manier waarop de kinderen worden geïnformeerd over een nieuwe partner worden vaak opgenomen in het ouderschapsplan.

Samenwonen: wat gebeurt er met de partneralimentatie?

Wanneer u uiteindelijk gaat samenwonen met uw nieuwe partner, vervalt in de meeste gevallen uw recht op partneralimentatie van uw ex. Dit staat ook zo in de wet, maar het kan zijn dat u in overleg andere afspraken heeft gemaakt.
In principe hoeft uw ex echter niet langer bij te dragen in uw levensonderhoud, wanneer u met uw nieuwe partner een gezamenlijke huishouding gaat voeren. Als u gaat samenwonen, kunnen uw woonkosten en de kosten van uw huishouding immers worden gedeeld, dus heeft u minder alimentatie nodig. Wanneer een nieuw alimentatiebedrag moet worden vastgesteld, zal een rechter hier ook rekening mee houden.

Wat gebeurt er met de kinderalimentatie als ik ga samenwonen?

Wanneer u kinderalimentatie ontvangt van uw ex, blijven de afspraken vaak ongewijzigd als u gaat samenwonen met een nieuwe partner. Immers, uw ex-partner is de andere ouder van uw kinderen en draagt bij in de kosten van hun opvoeding en verzorging. Dit wordt anders wanneer u in het huwelijk treedt met uw nieuwe liefde; in dat geval wordt uw echtgenoot wettelijk ‘stiefouder’ van uw kinderen, wat onder andere met zich meebrengt dat er in veel gevallen ook een onderhoudsplicht ontstaat voor kinderen uit een eerdere relatie. In dat geval zullen de kinderalimentatie afspraken moeten worden herzien.

Verdieping op dit onderwerp