Gemeenschap van goederen; hoe werkt dat bij een scheiding?

Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd en wilt u scheiden? Partners krijgen niet zomaar hun eigen spullen terug als ze in gemeenschap van goederen zijn getrouwd. Door het huwelijk is alles gezamenlijk geworden en moeten partners al het gemeenschappelijk eigendom netjes verdelen. Lees hoe het werkt in onderstaand stappenplan.

De verdeling van uw gezamenlijke eigendommen bij een scheiding heet een boedelscheiding. Het gaat om tastbare zaken als de inboedel, een eigen huis, de auto en de huisdieren. Het geldt ook voor aandelen, schulden en bijvoorbeeld een eigen bedrijf.

Stappenplan

Spullen hebben vaak emotionele waarde en een verdeling kan ingrijpende gevolgen hebben. Het is daarom verstandig om een bemiddelaar inschakelen die dit proces kan begeleiden. Het volgende stappenplan biedt houvast: 

  1. Maak zelf, het liefst samen, een overzicht: een lijst met spullen, aandelen, banksaldi, vastgoed, verzekeringen, schulden, enzovoort.
  2. Bedenk een verdeling: wie wat wil hebben. Partners doen dat het beste eerst ieder voor zich.
  3. Bepaal de waarde: zet achter elk item op de lijst een prijs. Houd er rekening mee dat verzekeringen een afkoopwaarde hebben en dat producten in waarde verminderen als ze ouder zijn.
  4. Onderhandel zo nodig over zaken die u allebei (niet) wilt hebben.
  5. Maak een persoonlijke optelsom: Tel alle bedragen op uw eigen lijst op. Partners moeten beiden ongeveer op een gelijk bedrag uitkomen. Is dat niet het geval, dan moeten ze zaken anders verdelen. Wat ook kan: de partner met het hoogste bedrag betaalt een financiële vergoeding aan de ander.
  6. Leg de definitieve verdeling vast in het echtscheidingsconvenant. De rechter keurt dit convenant uiteindelijk ook.
  7. Keurt de rechter de afspraken goed, dan is de verdeling definitief.

Uitzonderingen

Sommige zaken vallen buiten gemeenschap van goederen. Partners hoeven hierover niet te onderhandelen:

De overledene kan een zogenaamde uitsluitingsclausule vastleggen in zijn testament. Dit betekent dat de erfenis voor één persoon is bedoeld en niet in de gemeenschao van goederen van die persoon valt.. Datzelfde kan bij een schenking. De andere partner kan dan bij een scheiding geen aanspraak maken op het bedrag dat de ander onder uitsluiting heeft ontvangen.

  • Verknochte goederen

Dat zijn goederen die op een bijzondere manier aan één persoon zijn verbonden. Een voorbeeld daarvan is smartengeld als gevolg van een ongeluk. Een ander voorbeeld is een invaliditeitsuitkering. Spaargeld, meubels en huisdieren kunnen niet verknocht zijn en vallen onder de gezamenlijke boedel.

Verdieping op dit onderwerp

VERDER* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. VERDER* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookie beleid en lees hier ons privacy statement.

Terug naar vorige