Vrouwen niet per definitie achteruit na scheiding

economisch zelfstandig na scheiding
Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Een dag waarop wordt stilgestaan bij de emancipatie van vrouwen en hun positie in de maatschappij. Het komt nog regelmatig voor dat mannen een hoger salaris hebben. Zij werken vaak fulltime, terwijl vrouwen vaker een parttimebaan combineren met het huishouden en het zorgen voor de kinderen. Dat maakt het voor vrouwen doorgaans lastiger economisch zelfstandig te zijn. Hoe zit dat eigenlijk wanneer je gaat scheiden?

Uit onderzoek* blijkt dat een scheiding vaak grote gevolgen heeft voor de financiële situatie van beide partijen. Na de scheiding moeten twee gezinnen worden onderhouden en dat betekent doorgaans dat ruim de helft van de gescheiden stellen er financieel op achteruit gaat. Ook kan een rol spelen dat echtelieden niet waren voorbereid op een scheiding en dat zij er de financiële middelen niet voor hadden.

De inkomenspositie van vrouwen is tijdens het huwelijk vaak slechter dan die van mannen, omdat vrouwen doorgaans minder verdienen. Maar, deze mindere financiële situatie werkt niet altijd door na de scheiding. Sterker nog, doordat vrouwen na de scheiding vaak meer gaan werken verbetert hun financiële positie aanzienlijk. Opvallend is verder, dat uit het onderzoek naar voren komt dat vrouwen emotioneel vaak beter uit de scheiding komen dan mannen. Ze laten zich minder leiden door hun emoties bij het nemen van beslissingen én geven vaker dan mannen aan dat hun huidige emotionele situatie goed is.

Om met een goed gevoel terug te kunnen kijken op de scheiding is het dus belangrijk om goede financiële afspraken te maken. Niet eenvoudig, want het is moeilijk te overzien wat de langetermijneffecten van de scheiding zullen zijn of hoe in de toekomst het pensioen moet worden verdeeld. Het is daarom belangrijk te zorgen voor deskundige begeleiding, zodat niets over het hoofd wordt gezien.

Want, en dat is één van de conclusies van het onderzoek, wanneer beide ex-partners tevreden zijn over de gemaakte afspraken, werkt dit positief door in hun huidige financiële situatie. En kan zowel de man als de vrouw op een goede manier verder met het opbouwen van een nieuw leven.

* In opdracht van de Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) heeft onderzoeksbureau Motivaction onderzoek gedaan om te achterhalen wat de oorzaken zijn van financiële problematiek bij een scheiding en hoe deze kan worden beperkt. Ook is onderzocht welke rol deskundige begeleiding bij het maken van financiële afspraken speelt. Het onderzoek is in 2019 uitgevoerd onder 525 ex-partners die in de afgelopen vijf jaar zijn gescheiden.

U chat met:

chat

Momenteel is de chat offline. U kunt een bericht achterlaten; wij nemen dan via email contact met u op.

Vragen over goed scheiden?

Chat vrijblijvend en anoniem met een familierechtadvocaat/mediator van verder-online.nl.

1 advocaat online >

Feedback verzonden Gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.

VERDER* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. VERDER* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookie beleid en lees hier ons privacy statement.

Terug naar vorige