Vereniging echtscheidingsadvocaten ondersteunt rapport Rouvoet

‘Scheiden zonder schade kan alleen met de juiste begeleiding’
‘Duurzaam scheiden, in goed overleg en met oog voor het kind. Dat wil iedereen en het kán ook. Maar een scheiding moet dan wel door een specialist worden begeleid.’ Dat zegt mr. Dianne Kroezen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS, de vereniging van familie- en erfrechtadvocaten), na het uitkomen van het rapport ‘Scheiden zonder schade’ van voormalig minister André Rouvoet.

De vFAS (die zo’n duizend gespecialiseerde scheidingsadvocaten/mediators verenigt) was één van de betrokken partijen bij het platform Scheiden zonder Schade. vFAS-voorzitter Dianne Kroezen is te spreken over de gezamenlijke en multidisciplinaire aanpak. ‘We onderschrijven de door Rouvoet voorgestelde acties en ontwikkelpunten. Een scheiding kan ook verlopen zonder voortdurende schade voor de betrokkenen.
Daarvoor zijn partners nodig die dat willen, maar daarvoor dienen ze ook door ervaren en deskundige mensen te worden begeleid. Scheidingsadvocaten die zijn aangesloten bij de vFAS, zijn niet alleen advocaat, maar ook mediator. Zij zijn gespecialiseerd in alle juridische zaken rondom een scheiding én zijn ook opgeleid om alle emoties van betrokkenen  in goede banen te begeleiden.

Kennis en ervaring
Kroezen: ‘Alle deelnemende partijen aan het platform Scheiden zonder Schade zijn het er over eens dat we er alles aan moeten doen om te voorkomen dat scheidingen escaleren. Het rapport bevat talloze de-escalerende en oplossingsgerichte adviezen. We hebben als vFAS van harte meegewerkt aan het rapport en hebben onder meer onze kennis en ervaring gedeeld die de schade voor kinderen bij een scheiding zoveel mogelijk beperken.’


In overleg scheiden
Kroezen benadrukt dat scheiden in goed overleg altijd de voorkeur verdient. ‘Het belang van het kind moet daarbij voor iedereen voorop staan. Samen met o.a. de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en rechtspraak hebben wij aangeboden dat we mee willen denken over alternatieve mogelijkheden om tot een verbetering voor de kinderen te komen. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan stimulering van overleg en samenwerking zo nodig gevolgd door een snelle procedure waarbij één rechter bij de zaak betrokken blijft.’


Voorbereiding op ouderschap
Dat kinderen schade ondervinden van complexe echtscheidingsprocedures, staat inmiddels buiten kijf en daarom is Kroezen positief over het rapport en de daarin vermelde actiepunten. Omdat de meeste echtscheidingen bij jonge gezinnen plaatsvinden kan de vFAS zich goed vinden het actiepunt tot een betere voorlichting van partners voordat zij ouders worden. ‘Eenvoudig opdat zij beter op het ouderschap voorbereid zullen zijn.’

Scheiden zonder schade
De vFAS nam deel aan het expertpanel bij de Divorce Challenge in 2016 en nam daarna aan het platform Scheiden zonder Schade, onder voorzitterschap van André Rouvoet. Het voorkomen van schade bij kinderen door scheidingen, staat daarbij centraal. Deelname van de vFAS aan het platform onderstreept voor de vereniging eveneens de noodzaak van een gezamenlijke aanpak om het belang van het kind te waarborgen.

Verdieping op dit onderwerp

U chat met:

chat

Momenteel is de chat offline. U kunt een bericht achterlaten; wij nemen dan via email contact met u op.

Vragen over goed scheiden?

Chat vrijblijvend en anoniem met een familierechtadvocaat/mediator van verder-online.nl.

1 advocaat online >

Feedback verzonden Gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.

VERDER* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. VERDER* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookie beleid en lees hier ons privacy statement.

Terug naar vorige