Verandert scheiden in 2019?

Een verhoging van de alimentatie, een nieuwe regeling over pensioenverdeling én een verlaging van het aantal jaren dat partneralimentatie moet worden betaald: dit zijn de drie belangrijkste - te verwachten - veranderingen in het komend jaar.
  • Verhoging (‘indexatie’) van de partner- en kinderalimentatie met 2% vanaf 1 januari 2019

Let op: deze jaarlijkse indexering én de hoogte van de nieuwe bijdrage(n) moeten ex-partners zelf in de gaten houden en berekenen.

  • Voorstel nieuwe wijze van pensioenverdeling na scheiding

    In dit nieuwe voorstel krijgen partners automatisch de helft van elkaars pensioen. Ook ontvangen zij standaard direct hun pensioendeel (‘conversie’), en niet pas op het moment dat de ex-partner met pensioen gaat (‘verevening’).

Het nieuwe plan maakt de pensioenverdeling na scheiding eenvoudiger. Ook blijven ex-partners niet nog jaren financieel van elkaar afhankelijk, omdat de wederzijdse pensioenrechten meteen worden afgekocht. Komend jaar wordt het voorstel besproken in de Tweede Kamer. Als beide Kamers akkoord zijn, gaat de regeling naar verwachting in 2020 in, misschien pas in 2021. De regeling geldt alleen voor gehuwde of officieel geregistreerde partners.

Op dit moment gaat de pensioenverdeling na scheiding nog niet automatisch. Ex-partners moeten binnen twee jaar zelf bij hun pensioenfonds melden op welk deel zij recht hebben. De uitbetaling vindt pas plaats op het moment dat de ex-partner de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Overschrijden zij deze termijn van twee jaar, dan moeten ze de pensioenverdeling samen zien te regelen. Dit kan leiden tot lastige situaties. In de nieuwe pensioenverdelingsregeling behouden scheidende partners overigens de mogelijkheid om afwijkende afspraken te maken over de pensioenverdeling.

  • Alimentatie van twaalf naar vijf jaar

De partneralimentatieplicht is op dit moment nog maximaal twaalf jaar. Er gingen steeds meer stemmen op om deze periode te verlagen. Een langdurige partneralimentatie past niet meer in deze tijd, waarin beide partners veel vaker dan vroeger een zelfstandig inkomen hebben of na een scheiding sneller een baan vinden. In de nieuwe regeling is de termijn dat de partneralimentatie betaald moet worden in beginsel gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar.

In december 2018 ging de Tweede Kamer akkoord met dit voorstel. Als de Eerste Kamer er ook mee instemt, gaat de nieuwe regeling waarschijnlijk in 2020 in. De regeling geldt alleen voor partners die vanaf dat moment gaan scheiden.

Er zijn drie uitzonderingen:

  1. In een gezin met jonge kinderen kan de partneralimentatie doorgaan tot het jongste kind twaalf is (dus maximaal twaalf jaar).
  2. Zijn partners langer dan vijftien jaar getrouwd én bereikt de alimentatiegerechtigde partner op het moment van scheiden binnen tien jaar de AOW-leeftijd, dan heeft hij/zij tot de AOW-leeftijd recht op partneralimentatie (dus maximaal tien jaar).
  3. Is de alimentatiegerechtigde vijftig-plus én langer dan vijftien jaar getrouwd, dan heeft hij/zij voor een periode van maximaal tien jaar recht op partneralimentatie. Let op: deze laatste uitzonderingsregel vervalt zeven jaar na invoering van de nieuwe alimentatieregeling.

Verdieping op dit onderwerp

U chat met:

chat

Momenteel is de chat offline. U kunt een bericht achterlaten; wij nemen dan via email contact met u op.

Vragen over goed scheiden?

Chat vrijblijvend en anoniem met een familierechtadvocaat/mediator van verder-online.nl.

1 advocaat online >

Feedback verzonden Gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.

VERDER* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. VERDER* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookie beleid en lees hier ons privacy statement.

Terug naar vorige