Persbericht: Exen minder vaak voor de rechter bij scheiding

Den Haag – 4 september 2020 – Onderzoek onder stellen die de afgelopen twee jaar uit elkaar zijn gegaan, laat zien dat de rechter in slechts 6% van de echtscheidingen, uitspraak heeft moeten doen. Dat percentage lag in 2011 nog op 31%. (Advocaat)mediators worden het meest ingeschakeld bij een scheiding, co-ouderschap zou volgens de helft het uitgangspunt moeten zijn na een scheiding en 49% van de respondenten vindt dat trouwen onder huwelijkse voorwaarden de standaard zou moeten zijn. Deze resultaten komen voort uit onderzoek dat is uitgevoerd door Kantar, in opdracht van de Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS). Aanleiding van het onderzoek is het tienjarig jubileum van de Dag van de Scheiding op 11 september 2020, waarin de vFAS wil terugblikken en vooruitkijken.

Alexander Leuftink, voorzitter van de vFAS: “Uit de resultaten kunnen we concluderen dat het in verreweg de meeste gevallen lukt om een scheiding in goed overleg te begeleiden op zowel emotioneel als juridisch vlak. Mediation lijkt daarbij steeds belangrijker te worden. Dat vind ik een enorme winst van de afgelopen jaren. Het past ook in deze tijd dat partners kiezen voor gelijkwaardigheid zowel tijdens de relatie als bij de beëindiging daarvan. Het is dan wel cruciaal dat mensen worden bijgestaan door een deskundig scheidingsmediator met specialistische juridische kennis en dat zij weten waar zij die kunnen vinden.. Vanwege de wildgroei in scheidingsland is de vFAS groot voorstander van de beoogde mediationwetgeving en een wettelijk register voor gespecialiseerde professionals en waarborgen voor de consument. Gespecialiseerde rechtsbijstand moet voor een ieder laagdrempelig en toegankelijk zijn.”

Gelijkgerechtigdheid
De rechtsgang is in tien jaar met ruim 65% afgenomen. Er wordt steeds meer in onderling overleg vastgesteld, met of zonder tussenkomst van een (advocaat)mediator. In een kwart van de gevallen wordt partneralimentatie vastgesteld, waarbij 62% vasthoudt aan de wettelijke termijn van 12 jaar (voor 1 januari 2020) of de huidige termijn van 5 jaar. Ruim een derde (36%) van de ondervraagden is het eens met het terugbrengen van de maximumduur naar 5 jaar. De helft van de respondenten vindt dat de hoogte van de partneralimentatie zou moeten worden gemaximeerd.

Mannen meer uitgesproken voorstander co-ouderschap
In de zorg voor de kinderen wordt steeds meer gekozen voor een vorm van co-ouderschap (34%). In 2011 was dat nog maar 25%. 3% van de gescheiden stellen kiest voor bird-nesting (kinderen in ouderlijk huis, ouders vliegen in en uit). 54% vindt dat heen en weer reizen niet te belastend mag zijn voor de kinderen en 36% vindt dat er een maximumafstand moet komen tussen de huizen van beide ouders. Bijna de helft van de ex-partners vindt dat co-ouderschap het uitgangspunt zou moeten zijn. Opvallend is dat mannen meer uitgesproken voorstanders zijn van co-ouderschap (60% vs 40%), dat het contact met beide ouders gelijk moet worden gehouden (69% vs 57%) en dat dit in het belang van het kind is (49% vs 36%).

Woningproblematiek grootste zorg
Op de vraag wat de grootste zorg is bij een scheiding geeft 33% aan dat zij zich zorgen maken of zij financieel rond kunnen komen na de scheiding. 35% is bezorgd over de emotionele gevolgen voor de kinderen en 46% van de vrouwen maakt zich voornamelijk zorgen om de huisvesting. Mannen maken zich voornamelijk zorgen over de emotionele gevolgen voor de kinderen (36%), gevolgd door huisvesting (32%). Mensen zonder kinderen maken zich vaker zorgen over eenzaamheid (30%). Ex-partners die er gezamenlijk uit zijn gekomen, maken zich minder vaak zorgen (20% vs. 11%).

Over de vFAS
De leden van de Nederlandse vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators – de vFAS – zijn advocaat en vanuit die hoedanigheid onderworpen aan de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Aangesloten advocaten houden zich eveneens aan de vFAS-gedragsregels voor de mediator. De vFAS is een versmelting van de verenigingen VPFA en VAS en bestaat in deze vorm sinds 2003. De vFAS heeft 950 leden.

Noot voor de redactie:
Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met de persvoorlichter van de vFAS, Marike Timmermans, op 06 – 505 282 33 of met de woordvoerder van de vFAS, Saskia Braun op 06 – 2088 7451 of mailen naar communicatie@verenigingFAS.nl.

Verdieping op dit onderwerp

U chat met:

chat

Momenteel is de chat offline. U kunt een bericht achterlaten; wij nemen dan via email contact met u op.

Vragen over goed scheiden?

Chat vrijblijvend en anoniem met een familierechtadvocaat/mediator van verder-online.nl.

1 advocaat online >

Feedback verzonden Gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.

VERDER* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. VERDER* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookie beleid en lees hier ons privacy statement.

Terug naar vorige