Interculturele scheidingsaanvragen groeit; 32% onwetend over geldende regelgeving

Intercultureel gezin op bank
Scheiden in Nederland: sneller, gemakkelijker en goedkoper Den Haag – 6 september 2021 – Met de toename van interculturele relaties en huwelijken groeit ook het aantal scheidingen in deze groep. De Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) deed in juli 2021 onderzoek onder haar leden om te achterhalen in hoeverre culturele en religieuze verschillen invloed hebben op de afwikkeling van een scheiding en de begeleiding ervan.

Leden geven aan dat 1/3 van hun cliënten niet op de hoogte is van de geldende wetten en regelgeving bij een scheidingsaanvraag. Verder is Nederland in trek voor een scheiding; de scheidingsprocedure is hier sneller en gemakkelijker en de kosten voor een scheiding liggen lager dan in het buitenland. Gecombineerd met de maatschappelijke acceptatie maakt dit scheiden in Nederland op meerdere fronten laagdrempelig.

Alexander Leuftink, voorzitter van de vFAS: “Een interculturele scheiding is complexe materie en vereist specialistische kennis van de internationale regelgeving, zowel bij de advocaat als bij de rechter. Zo is de Nederlandse rechter in dit soort zaken lang niet altijd bevoegd en dient soms een ander recht dan het Nederlandse recht te worden toegepast. 32% van onze leden geeft aan dat hun cliënten niet of onvoldoende op de hoogte zijn van het feit dat hier andere wetten kunnen gelden dan in het land van herkomst of huwelijksvoltrekking. De Nederlandse scheidingsprocedure kan worden versimpeld als de Nederlandse rechter altijd het Nederlands recht zou moeten toepassen, ongeacht de internationale achtergrond van partners. Dat maakt de procedure voor alle betrokkenen duidelijker, eerlijker en goedkoper. Deze vereenvoudigde benadering zal echter niet altijd recht doen aan het huwelijk van partijen. ”

Duurzame ontwrichting

Uit het onderzoek blijkt dat er ook behoefte bestaat aan meer aandacht voor de verschillende culturen en gebruiken en wetgeving in de landen van herkomst. Bijna 75% van de leden komt weleens zaken tegen waarbij interculturele verschillen de oorzaak zijn van scheiding. Andere verwachtingspatronen (51%) en onvoldoende taalbeheersing (39%) hebben daarop de grootste invloed. Voor de in Nederland woonachtige interculturele stellen is het logisch om hier de scheiding aan te vragen. Daar waar in andere landen een afkoelperiode is vereist of overspel of onredelijk gedrag moet worden aangetoond, kan een huwelijk in Nederland al ontbonden worden als sprake is van ‘duurzame ontwrichting’. Maatschappelijke acceptatie, snelheid en relatief lage kosten maken  de aanvraag van een scheiding laagdrempelig.

Uiteenlopende verwachtingen

De positie van de man, vrouw, kinderen of familieleden bij interculturele huwelijken en relaties vraagt een andere begeleiding door de advocaat-mediator bij een scheidingsaanvraag. Onbekend in ons rechtssysteem is de bruidsschat of bruidsgave. In de islam betaalt de man een bruidsgave  aan de vrouw bij aangaan van het huwelijk. Als de bruidsgave  bij aangaan van het huwelijk niet is betaald, moet deze bij scheiding alsnog worden betaald. Leden ondervinden een moeizamer proces bij scheidingen tussen mensen met een verschillende culturele achtergrond (38%) en er ontstaan vaker problemen met betrekking tot de zorgregeling (41%). Redenen voor een moeizame scheiding zijn vooral terug te voeren op de afwijkende wederzijdse verwachtingen, waarbij het verschil tussen traditioneel en gelijkwaardig partnerschap een rol speelt.

Registratie huwelijksakte

Uit onwetendheid laat maar liefst 1/3 van de interculturele stellen hun huwelijk helemaal niet in Nederland registeren en laat 31% het huwelijk wel in de eigen gemeente, maar niet bij de afdeling Landelijke Taken in Den Haag registreren. In beide gevallen kan dat problemen opleveren bij een scheidingsaanvraag, omdat hiervoor een huwelijksakte nodig is die niet ouder is dan drie maanden. Leuftink: “Het opvragen van een huwelijksakte in het land waar de partners zijn gehuwd  kan voor onnodige vertraging of complicaties zorgen bij een scheidingsaanvraag. Een registratie van de buitenlandse huwelijksakte in Den Haag kan dit voorkomen. De gemeente zou hierin een informerende rol kunnen spelen.”

Over de vFAS
De leden van de Nederlandse vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators – de vFAS – zijn advocaat en vanuit die hoedanigheid onderworpen aan de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Aangesloten advocaten houden zich eveneens aan de vFAS-gedragsregels voor de mediator. De vFAS is een versmelting van de verenigingen VPFA en VAS en bestaat in deze vorm sinds 2003. De vFAS heeft 950 leden.

Verdieping op dit onderwerp

U chat met:

chat

Momenteel is de chat offline. U kunt een bericht achterlaten; wij nemen dan via email contact met u op.

Vragen over goed scheiden?

Chat vrijblijvend en anoniem met een familierechtadvocaat/mediator van verder-online.nl.

1 advocaat online >

Feedback verzonden Gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.

VERDER* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. VERDER* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookie beleid en lees hier ons privacy statement.

Terug naar vorige