Zorgen om wereldwijde toename huiselijk geweld door Corona-beperkende maatregelen

Gedwonen thuiszitten kan tot grote spanningen leiden.
Om de verspreiding van het Corona-virus te stoppen, hebben we wereldwijd te maken met veel beperkende maatregelen. ‘Blijf thuis’ is het devies. Scholen zijn gesloten en gezinnen zijn aangewezen op zichzelf. Door de combinatie van thuiswerken, het begeleiden van de kinderen met hun schoolwerk en het ontbreken van de mogelijkheid eropuit te gaan kunnen de spanningen in een gezin oplopen. Zeker voor kwetsbare gezinnen, waaronder bijvoorbeeld gezinnen die in een scheidingssituatie zitten, verhoogt het gedwongen thuis zitten met elkaar het risico op het ontstaan van huiselijk geweld.

Het kan soms stressvol zijn om als gezin hele dagen bij elkaar thuis te zijn en er tegelijkertijd voor te zorgen dat het thuis- en schoolwerk toch zoveel mogelijk af komt. De huidige situatie in de wereld leidt bovendien tot veel zorgen: wanneer kunnen we weer naar buiten? Wanneer is het virus verslagen? Wat is de economische impact van deze crisis? Vooral bij gezinnen die normaalgesproken al onder spanning stonden, is de dreiging van escalatie groot. De afgelopen weken is er wereldwijd een grote toename te zien van huiselijk geweld. Dit heeft ertoe geleid dat de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, landen heeft opgeroepen in actie te komen om slachtoffers te beschermen en er met elkaar voor te zorgen dat er hulp komt voor deze gezinnen.

Echter, vanwege de huidige Corona-crisis zijn hulporganisaties en politie minder beschikbaar en beperkter in hun mogelijkheden. Daarom is het van belang dat burgers ook hun steentje bijdragen door alert te zijn en hulp te bieden waar dat mogelijk is. Bijvoorbeeld door te laten weten dat deze gezinnen ergens terecht kunnen, ook al is dat telefonisch, via Skype of via social media.

Mensen die zich in een dergelijke, gespannen situatie bevinden, kunnen het volgende doen:

  • Heeft u zelf te maken met huiselijk geweld? Raadpleeg dan de website van Veilig Thuis (veiligthuis.nl) of bel 112.
  • Vermoedt u dat uw kinderen het extra moeilijk hebben in de huidige situatie, bijvoorbeeld omdat u aan het scheiden bent en er de nodige spanningen zijn thuis? Soms kan het fijn voor hen zijn om hun hart te luchten bij een neutraal persoon. Geef hen in dat geval het nummer van De Kindertelefoon (kindertelefoon.nl).
  • Bevindt u zich in een scheidingssituatie die onhoudbaar dreigt te worden, bijvoorbeeld doordat de veiligheid in het gedrang is? Neem dan contact op met een advocaat/mediator. Voor dit soort urgente gevallen kan op alternatieve wijze toch de rechter worden ingeschakeld.

Verdieping op dit onderwerp

U chat met:

chat

Momenteel is de chat offline. U kunt een bericht achterlaten; wij nemen dan via email contact met u op.

Vragen over goed scheiden?

Chat vrijblijvend en anoniem met een familierechtadvocaat/mediator van verder-online.nl.

1 advocaat online >

Feedback verzonden Gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.

VERDER* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. VERDER* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookie beleid en lees hier ons privacy statement.

Terug naar vorige