Scheiden in internationale verscheidenheid

internationale scheidingen: vaak complex
In mijn praktijk krijg ik geregeld te maken met een scheiding met internationale aspecten. Daarbij merk ik dat partners zich vaak onvoldoende bewust zijn van de mogelijke consequenties daarvan. Wanneer er bijvoorbeeld ruzie is over een woning in het buitenland, kan het zo zijn dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is om daarover te beslissen. Het kan ook voorkomen dat een in het buitenland voltrokken ceremonieel huwelijk in Nederland wordt erkend, hetgeen gevolgen kan hebben voor de manier waarop het huwelijksvermogen wordt afgewikkeld. Of wat als een ex-partner die alimentatie wil ontvangen, kort voor de scheiding in het buitenland gaat wonen? Dat kan ertoe leiden dat het recht van de nieuwe woonplaats moet worden toegepast op de vaststelling van de alimentatie. Stel dat ook kinderen bij die verhuizing betrokken zijn, dan moeten beslissingen over de kinderen wellicht op basis van dat specifieke buitenlandse recht worden genomen. Kortom, een dergelijke internationale scheiding kan ongewenste en verstrekkende gevolgen hebben.

Wat is een internationale scheiding?

Een 'internationaal aspect’ kan van invloed zijn op de manier waarop een echtscheiding of beëindiging van samenleving moet worden afgewikkeld. Niet alleen de echtscheiding zelf, maar ook daarmee samenhangende onderwerpen, zoals partner- en kinderalimentatie, de afwikkeling van het huwelijksvermogen en de verdeling van de zorg voor kinderen, kunnen bij een echtscheiding aan de orde komen. In internationale echtscheidingssituaties zal moeten worden nagegaan of de Nederlandse rechter bevoegd is om over een specifiek onderwerp een beslissing te geven. Ook moet worden bezien of op dat betreffende onderwerp het Nederlandse recht van toepassing is. Tot slot kan de vraag aan de orde zijn of een in het buitenland gegeven beslissing in Nederland wordt erkend. De wet, internationale verdragen en verordeningen geven de regels waaraan in dergelijke situaties getoetst moet worden.

 

Kies de juiste begeleiding
Een scheiding met internationale aspecten kan complex zijn. Juist in deze scheidingen is het van belang dat partners in overleg gaan en goed geadviseerd worden. Veelal is het mogelijk om samen een keuze maken voor de bevoegdheid van de Nederlandse rechter en voor het toe te passen recht. Het is raadzaam om dit overleg te voeren onder begeleiding van een vFAS – advocaat/mediator. Hij of zij heeft oog voor de internationale aspecten in uw zaak. De juiste begeleiding draagt bij aan het treffen van goede regelingen, met oog voor de belangen van betrokkenen.

Verdieping op dit onderwerp

Contactformulier

mr. M.A. (Mijke)  Baeten

mr. M.A. (Mijke) Baeten

Werkzaam bij: Baeten Advocatuur

Vul onderstaande gegevens in om uw vraag te stellen. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Meer informatie hierover leest u in onze privacyverklaring.

U chat met:

chat

Momenteel is de chat offline. U kunt een bericht achterlaten; wij nemen dan via email contact met u op.

Vragen over goed scheiden?

Chat vrijblijvend en anoniem met een familierechtadvocaat/mediator van verder-online.nl.

1 advocaat online >

Feedback verzonden Gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.

VERDER* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. VERDER* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookie beleid en lees hier ons privacy statement.

Terug naar vorige