Wat kost scheiden met een mediator?

De afwikkeling van de scheiding is soms een ingewikkeld proces en kan lang duren. Afspraken moeten worden gemaakt over de verdeling van de inboedel, het huis en de zorg van de kinderen. Een mediator zoekt samen met u naar duurzame oplossingen. Wat kost het om de hulp in te roepen van een mediator?

Kosten worden direct besproken

Scheidingsmediators zijn opgeleid om partners die gaan scheiden te begeleiden bij het voeren van onderhandelingen en het oplossen van conflicten om uiteindelijk goede en duurzame afspraken te maken. Vaak is het mogelijk om van tevoren telefonisch informatie over de tarieven van de mediator te krijgen.
Voordat het traject met de mediator begint, worden de kosten met elkaar besproken. Dit gebeurt in een intakegesprek. Bij een intakegesprek zijn de beide partners en de mediator aanwezig en worden alle formaliteiten besproken van het komende traject. 

Kosten voor een intakegesprek?

Wat de kosten voor een eerste (intake) gesprek zijn, kunt u telefonisch nagaan wanneer u contact opneemt om een afspraak in te plannen. Er zijn mediators die een gratis eerste kennismakingsgesprek aanbieden of die aangepaste tarieven hanteren voor een eerste gesprek. Checkt u hiervoor de website van de vFASmediator. 

Over het algemeen werken mediators met een uurtarief. De uiteindelijke kosten van het hele traject kunnen moeilijk bij voorbaat worden ingeschat. Dit hangt onder andere af van de duur van de gesprekken, de aard van de afspraken en het aantal keren dat de mediator wordt ingeschakeld. Bij het intakegesprek en na het in kaart brengen van uw scheiding, kan uw mediator vaak wél een inschatting maken van het aantal afspraken dat nodig is. In sommige gevallen kan een vaste prijs worden afgesproken.

Kosten mediation: samen delen

Kiezen voor mediation, is ervoor kiezen om er samen uit te komen. De procedure kan redelijk snel verlopen, waardoor de kosten beperkt blijven. De duur van mediation hangt echter af van de specifieke situatie. Gemiddeld zijn drie tot zes gesprekken van ongeveer anderhalf uur nodig om tot gezamenlijke afspraken te komen. U deelt de kosten samen en maakt hier altijd afspraken over aan het begin van de mediation. 

Vergoeden van de kosten?
Gesubsidieerde rechtsbijstand of rechtsbijstandverzekering

De overheid vergoedt soms een deel van de kosten van de scheidingsmediation. Dit heet gefinancierde rechtsbijstand. Of iemand voor een zogenaamde ‘toevoeging’ in aanmerking komt, hangt af van de inkomens en het vermogen van de (beide) partners. De mediator vraagt de gesubsidieerde rechtsbijstand voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand, dit kunt u niet zelf doen. U moet altijd een minimale bijdrage betalen. Ook de griffiekosten van de rechtbank worden niet vergoed. Kijk voor meer informatie hierover op: wat is gesubsidieerde rechtsbijstand?
Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, vergoedt de verzekeraar in sommige gevallen de mediationkosten. Check dat bij uw verzekeraar.

Minder tijd, dus minder kosten

De mediators van de vFAS begeleiden de juridische zaken, maar zijn er ook om de partners te steunen op relationeel en emotioneel gebied. Op een goede manier uit elkaar gaan, is belangrijk. Nu goed en zorgvuldig scheiden, voorkomt vaak problemen voor later.
Snel en goedkoop scheiden, aangeboden door vele (online) bemiddelaars, kan misschien aantrekkelijk lijken. Echter in de praktijk lopen ex-partners vaak achteraf -of soms al tijdens de scheiding- tegen dingen aan die niet goed of helemaal niet zijn geregeld. Een heel nieuwe procedure beginnen, is soms noodzakelijk en natuurlijk heel onwenselijk. Dat brengt wederom kosten (en een hoop verdriet en stress) met zich mee.

 


Zoek een mediator in de buurt

Wilt u meer informatie over mediation of wilt scheiden en zoekt u een mediator? Neem contact op met een vFAS-mediator.

  • Zoeken op
  • Plaats
  • (Bedrijfs-)naam
  • Postcode

Filter:

Verdieping op dit onderwerp