Wat kan een mediator voor mijn kinderen betekenen?

Voor kinderen kan een scheiding heel verwarrend en ingrijpend zijn. In deze onzekere en hectische periode, zeker wanneer een scheiding problematisch verloopt, worden de kinderen wel eens over het hoofd gezien. Goede afspraken maken (in overleg met de kinderen), is voor iedereen in het gezin van belang. Een mediator kan daarbij van grote waarde zijn.

Met kinderen overleggen en praten over de gevolgen van de scheiding van hun ouders, is belangrijk voor de verwerking. Kinderen moeten emoties als verdriet en boosheid een plekje geven en ze moeten kunnen wennen aan de nieuwe situatie. Ze zullen (één van) de ouders wellicht minder gaan zien dan voorheen en misschien moeten ze wel verhuizen.

Een mediator is er ook voor de kinderen

Om een scheiding voor de kinderen zo soepel mogelijk te laten verlopen en hen een handje te helpen in deze moeilijke tijd, is het aan te raden om een scheidingsmediator in de arm nemen. De mediator is er voor álle betrokken partijen: voor de ouders en ook voor de kinderen. De mediator houdt het belang van de kinderen altijd voor ogen en gaat meestal ook met het kind of de kinderen in gesprek- zonder aanwezigheid van de ouders- om een beeld te krijgen van de levenssituatie. Hoe ziet een gewone schooldag eruit? Wat doe je graag in je vrije tijd? Door met kinderen te spreken, krijgen zij de mogelijkheid zich te uiten. Ze worden gezien, gehoord en er wordt daadwerkelijk naar hen geluisterd. De ervaring leert dat kinderen het heel prettig vinden om op deze manier bij de scheiding van hun ouders betrokken te worden.

Kinderen kunnen hun wensen aangeven

Wanneer de mediator met de kinderen in gesprek gaat, kunnen de kinderen in dat gesprek hun wensen aangeven. Bijvoorbeeld over hoe ze de zorgverdeling graag zouden willen. Deze wensen kunnen meegenomen worden als er een ouderschapsplan opgesteld wordt. De mediator zal nooit zonder uw instemming met de kinderen praten. Daarbij worden zaken die uw kinderen niets aangaan, zoals financiën, natuurlijk niet met hen besproken. De mediator zal altijd duidelijk aan de kinderen uitleggen dat zijn of haar ouders uiteindelijk sámen alle afspraken maken.
In deze ‘kindgesprekken’ gaat de mediator heel zorgvuldig met de kinderen om. Aan de kinderen wordt nooit gevraagd om keuzes te maken. De mediator zal de kinderen wel uit kunnen leggen dat ook hun mening belangrijk is en meegewogen zal worden door de ouders. Een mediator praat niet altijd met kinderen van de ouders; iedere situatie, ieder gezin en elk kind is anders. De mediator zal met de ouders bespreken of het kind een gesprek met hem of haar aankan en of dit voor het kind van toegevoegde waarde is.

 

Zoek een mediator in de buurt

Wilt u meer informatie over mediation of wilt scheiden en zoekt u een mediator? Neem contact op met een vFAS-mediator.

  • Zoeken op
  • Plaats
  • (Bedrijfs-)naam
  • Postcode

Filter:

Verdieping op dit onderwerp