Mijn man wil naar een mediator voor onze scheiding, maar ik niet. Wat nu?

U en uw partner willen scheiden. Soms willen echtgenoten hun scheiding niet op dezelfde manier aanpakken. Wat als uw man naar een mediator wil voor de scheiding en u niet?

Mediation of scheidingsbemiddeling is geschikt wanneer beide partners bereid zijn om samen dat traject in te gaan. Een mediator neemt geen beslissingen, maar helpt partners samen om tot besluiten en afspraken te komen waar ze beiden blij mee zijn.

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. De mediator gaat samen met de beide partners om tafel en streeft naar een goede samenwerking en directe communicatie tussen u en uw partner. De mediator is een onafhankelijke, derde partij en gaat samen met u op zoek naar mogelijkheden en oplossingen waar u zich allebei in kan vinden.

Meest duurzame manier om te scheiden

U bent niet verplicht om samen een mediator in te schakelen om uw scheiding te regelen. U kiest uiteindelijk zelf wie u in de arm neemt. Als u behoefte heeft aan een eigen advocaat, geef dat dan vooral aan. Mediation is echter wel de meest duurzame manier om te scheiden en de ervaring leert dat mensen die via mediation zijn gescheiden, vaak achteraf een beter gevoel over de scheiding hebben dan mensen die met advocaten hun scheiding regelen. Een scheidingsmediator geeft beide partners alle nodige informatie over de juridische en financiële aspecten van de scheiding. Daarnaast besteedt hij/zij aandacht aan de relationele en emotionele kant van de scheiding.

Wanneer partners op een goede en respectvolle manier uit elkaar willen gaan en een gecompliceerde scheiding willen voorkomen, is het inschakelen van een scheidingsmediator zeer aan te raden. Ook wanneer u het niet eens bent samen, is het aan te raden om een mediator in te schakelen, omdat hij of zij gespecialiseerd is in conflictbemiddeling en veel meningsverschillen uiteindelijk kunnen worden opgelost door mediation. Bovendien vallen de kosten vaak lager uit, dan wanneer u allebei een advocaat inschakelt, omdat u de kosten voor de mediator meestal samen voldoet.

Een mediator is geen relatietherapeut

De mediator is onpartijdig, deskundig en, wanneer u een vFAS-mediator inschakelt, juridisch onderlegd zodat alle aspecten van een scheiding aan bod zullen komen en op de juiste wijze worden vastgelegd. U kunt vrijblijvend een adviesgesprek aangaan met een scheidingsbemiddelaar. In dat gesprek zal de mediator u kunnen uitleggen wat zijn/haar rol is en wat deze mediator voor u kan betekenen.

Zoek een mediator in de buurt

Wilt u meer informatie over mediation of wilt scheiden en zoekt u een mediator? Neem contact op met een vFAS-mediator.

  • Zoeken op
  • Plaats
  • (Bedrijfs-)naam
  • Postcode

Filter:

Verdieping op dit onderwerp