Maakt de mediator een ouderschapsplan?

Als u gaat scheiden, komen er nieuwe afspraken over de invulling van het ouderschap. Deze legt u samen vast in het ouderschapsplan. De mediator begeleidt u hierbij.

In het ouderschapsplan worden alle nieuwe afspraken over de zorgverdeling van uw kinderen vastgelegd. Ook de afspraken over de verdeling van de kosten van de kinderen (wie gaat wat betalen) komen erin te staan. Het ouderschapsplan is een verplicht document, dat samen met het verzoek tot scheiding bij de rechter wordt ingediend. De rechter beoordeelt of het ouderschapsplan voldoet aan de geldende criteria.

De afspraken in het ouderschapsplan komen tot stand door wederzijds overleg tussen de ex-partners. De mediator begeleidt u zorgvuldig in dit proces en heeft een actieve rol bij het opstellen van een evenwichtig ouderschapsplan. Maar de precieze inhoud bepaalt u met uw ex-partner. Constructief overleg tussen u beiden helpt om de nadelige gevolgen van de scheiding voor uw kinderen zoveel mogelijk te beperken. Het leidt tot duurzame oplossingen, voor het leven na de scheiding.

Ouders beslissen over het ouderschapsplan

Samen beslist u, onder begeleiding van de mediator, welke afspraken in het ouderschapsplan komen. Hoe ziet de kostenverdeling er uit? Hoe en waar gaan beide ouders wonen? Hoe wordt de tijdsverdeling voor de kinderen op beide adressen? Hoe wordt omgegaan met verdeling van de vakanties, brengen en halen naar de sportclub, bezoeken aan familie? De mediator kan suggesties doen of geeft  advies, passend bij uw beider situatie.

De mediator heeft de zorgplicht om goed te bewaken dat alle relevante onderwerpen in het ouderschapsplan staan. Maar ook dat de belangen van de kinderen daarin gewaarborgd worden. Het is eveneens mogelijk dat hij als neutrale partij apart met de kinderen praat, over hun wensen en ideeën. Deze informatie neemt hij vervolgens mee als het ouderschapsplan definitief wordt ingevuld. 

 

 

 

Zoek een mediator in de buurt

Wilt u meer informatie over mediation of wilt scheiden en zoekt u een mediator? Neem contact op met een vFAS-mediator.

  • Zoeken op
  • Plaats
  • (Bedrijfs-)naam
  • Postcode

Filter:

Verdieping op dit onderwerp