Luister de mediator naar mijn mening?

Scheiden is een heftig proces, waarbij u zich ernstig benadeeld kan voelen. De mediator helpt om op een constructieve en respectvolle manier uit elkaar te gaan, met een luisterend oor voor beide partijen.

Uit elkaar gaan is zeer ingrijpend, zeker als de ander het initiatief heeft genomen. Boosheid, teleurstelling en verdriet over het stukgelopen huwelijk zorgen voor de nodige spanningen, discussies en conflicten. U voelt zich de benadeelde partij en ervaart wrok over de beslissing van uw partner.

Luisteren naar beide partijen

Het principe van mediation is dat goed wordt geluisterd naar beide partijen, dus ook naar uw kant van de zaak. Beide partners krijgen de ruimte om te verwoorden wat hen dwars zit, wat hun gevoelens en wensen zijn en de achterliggende redenen. De mediator ziet er op toe dat partners ook naar elkáár luisteren en proberen begrip te krijgen voor elkaars standpunten en gevoelens.

Constructieve afspraken

Als blijkt dat de scheiding onvermijdelijk is, begeleidt de mediator u bij het acceptatieproces. Pas als u de beslissing van uw partner accepteert, ontstaat ruimte om verder te praten. De mediator analyseert samen met u beiden waar de conflictpunten zitten in de relatie en waar het mis is gegaan. Op deze manier wordt toegewerkt naar wederzijds begrip en ontstaat een basis om samen constructieve afspraken te maken voor het leven na de scheiding.  Afspraken over de kinderen, de woning, de inboedel en het inkomen. Deze afspraken werken het beste als de strijd er uit is gehaald. Van groot belang voor u beiden en voor uw kinderen, nu en in de toekomst.

Zoek een mediator in de buurt

Wilt u meer informatie over mediation of wilt scheiden en zoekt u een mediator? Neem contact op met een vFAS-mediator.

  • Zoeken op
  • Plaats
  • (Bedrijfs-)naam
  • Postcode

Filter:

Verdieping op dit onderwerp

VERDER* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. VERDER* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookie beleid en lees hier ons privacy statement.

Terug naar vorige