Kan ik met mediation zorgen dat ik mijn kinderen blijf zien?

Als u gaat scheiden, zullen er ook nieuwe afspraken worden gemaakt over de omgang met de kinderen. Uitgangspunt is dat beide ouders hun kinderen blijven zien.

Uit elkaar gaan is een ingrijpende gebeurtenis, ook als u hiertoe zelf het initiatief heeft genomen. Er is aan beide kanten teleurstelling en verdriet over de stukgelopen relatie. Bij uw ex-partner kan boosheid en wrok over de scheiding in eerste instantie goed overleg in de weg staan. Bijvoorbeeld over de omgangsregeling met de kinderen.

Het wettelijke uitgangspunt in Nederland is dat beide ouders na een scheiding hun kinderen blijven zien. Een goed contact met beide ouders is in het belang van het kind. De mediator zal hier in de gesprekken met u en uw ex-partner ook op aansturen. De partnerrelatie wordt weliswaar beëindigd, de ouderrelatie bijft bestaan. De mediator begeleidt u in dit proces. Ook heeft de mediator een actieve rol bij het opstellen van de omgangsregeling en het uiteindelijke ouderschapsplan.

Leren respectvol met elkaar om te gaan

Mediation helpt u bij het ontvlechten van de partnerrelatie en de ouderrelatie. Want u bent dan straks geen partners meer, maar u blijft altijd ouders. Samen met u ontleedt de mediator waar de conflictpunten zitten en waar het mis is gegaan. Op deze manier wordt toegewerkt naar meer wederzijds begrip, zodat er een goede basis ontstaat om afspraken te maken over het leven na de scheiding, waarbij de ouders leren om als ouders hun keuzes te maken en niet vanuit de pijnpunten die je als ex-partners richting elkaar ervaart. Van het grootste belang voor u beiden, maar ook en vooral voor uw kinderen. Ouders leren om weer naar elkaar te luisteren en op een zorgvuldige en respectvolle manier met elkaar om te gaan. Én op een constructieve manier nieuwe, duurzame afspraken te maken over de zorg voor de kinderen (zorgregeling). In het belang van uzelf, en niet in de laatste plaats in het belang van uw kinderen.

Zoek een mediator in de buurt

Wilt u meer informatie over mediation of wilt scheiden en zoekt u een mediator? Neem contact op met een vFAS-mediator.

  • Zoeken op
  • Plaats
  • (Bedrijfs-)naam
  • Postcode

Filter:

Verdieping op dit onderwerp