Is scheidingsmediation geschikt voor mij?

Het kan een hele opgave zijn om goed met elkaar om te gaan tijdens en na de scheiding. In goed overleg een scheiding regelen, het kán: met een scheidingsmediator. Scheiden met een mediator bespaart in sommige gevallen veel stress en tijd. De communicatie tussen partners kan worden hersteld.

Het inschakelen van een mediator brengt veel voordelen met zich mee. Een crisissituatie in de relationele sfeer ombuigen tot een opbouwende samenwerking: daar is de mediator voor. De mediator is onafhankelijk en adviseert niet één van beide partners. De mediator is er voor beiden. Beslissingen neemt de mediator niet, maar hij of zij informeert de partners over de mogelijkheden en begeleidt hen bij het maken van goede, duidelijke afspraken.

Partners maken afspraken bij de mediator

De partners die uit elkaar willen, maken samen met de mediator afspraken. Samen aan een tafel, twee partners en een mediator; rechtstreeks met elkaar in gesprek. Door op deze manier met elkaar in contact te zijn, heeft u de kans alles goed met elkaar door te spreken en tot besluiten en afspraken te komen waar u zich beiden in kunt vinden. Uiteindelijke afspraken worden door de mediator vastgelegd in een convenant. U kunt er van op aan dat de mediator deze afspraken op de juiste manier vastlegt, aangezien vFAS-scheidingsmediators naast mediator ook allemaal gespecialiseerde familierechtadvocaten zijn.

Kosten van de mediator worden verdeeld

De mediator gaat samen met de partners oplossingsgericht te werk. Wanneer de verstandhouding tussen de partners goed is, kan een scheiding beter worden afgewikkeld, en dat scheelt heel wat energie en tijd. En dát scheelt weer in de kosten. De kosten van de mediator kunnen overigens verdeeld worden tussen de partners.

Mediation is er niet om de relatie te repareren

Een scheiding is hoe dan ook een emotionele gebeurtenis. De kans dat de verhoudingen op scherp komen te staan, is groot. Mediation is niet bedoeld om de relatie te repareren, maar wel om de toekomstige relatie in de nieuwe situatie goed te houden.
Mediation biedt de ruimte om ook emotionele conflicten op te lossen en bespreekbaar te maken. Dit bevordert het proces van de verwerking van de scheiding en is dus van positieve invloed op de manier waarop u in de toekomst met uw ex-partner omgaat.

Gespecialiseerde scheidingsmediator bij de vFAS

Als u een geschikte gespecialiseerde scheidingsmediator zoekt, kunt u terecht bij de Nederlandse Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). vFAS-scheidingsmediators hebben minstens vijf jaar ervaring in de advocatuur en zijn gespecialiseerd in scheidingen. Zij hebben naast de advocatenopleiding een extra opleiding van drie jaar gevolgd, zodat ze zich specialist op het gebied van het familierecht mogen noemen. Ze hebben kennis van zaken en maken u wegwijs op financieel en juridisch gebied. Daarnaast begeleiden vFAS-mediators u ook op relationeel en emotioneel gebied.

Mediation voor duidelijke en goede afspraken

De meeste mediations eindigen in een echtscheiding waarbij duidelijke en goede afspraken zijn gemaakt. Een mediationtraject ingaan, geeft echter geen garantie op slagen. Mediation vindt altijd plaats op basis van vrijwilligheid van béide partners.
Wanneer één van de partners niet meer mee wil werken, moeten er alsnog advocaten worden ingeschakeld. Het komt ook wel eens voor dat mensen in een mediationtraject zo lijnrecht tegenover elkaar staan, dat de mediation niet leidt tot het gewenste resultaat. Dan kan het door één van de partijen of door de mediator zelf beëindigd worden.

Mediation kan worden afgebroken

Toch is een mediationtraject, ook als dit niet slaagt, zelden voor niets geweest. Immers, vaak zijn er al wel onderwerpen besproken waar de partners het wel over eens waren. Deze onderwerpen kunnen worden opgenomen in een deelovereenkomst. Deze blijft ook gelden wanneer de mediation wordt afgebroken.

 

 

Zoek een mediator in de buurt

Wilt u meer informatie over mediation of wilt scheiden en zoekt u een mediator? Neem contact op met een vFAS-mediator.

  • Zoeken op
  • Plaats
  • (Bedrijfs-)naam
  • Postcode

Filter:

Verdieping op dit onderwerp