Ik heb een eigen zaak, kan ik scheiden met behulp van een mediator?

Een mediator van de vFAS kan u met alle aspecten rondom uw scheiding helpen, zowel de financiële als de emotionele kanten komen aan bod.

Wanneer u ondernemer bent en een eigen zaak heeft, kan een scheiding behoorlijk ingewikkeld zijn. Ook voor uw partner kan dit  extra zorgen met zich meebrengen; hoe zit het financieel en heeft u beiden evenveel kennis van zaken? Een mediator van de vFAS is behalve mediator altijd óók een gespecialiseerde familierecht-advocaat en dus juridisch geschoold. Naast deze juridische expertise heeft een vFAS-mediator ook alle kennis in huis met betrekking tot de emotionele aspecten van een scheiding.

De mediator houdt rekening met beide partijen 

De mediator is een neutrale derde en houdt dus rekening met de belangen van beide partijen. Leidt de mediation tot overeenstemming tussen u en uw partner, dan legt de mediator de afspraken over de zakelijke afwikkeling vast in een echtscheidingsconvenant. De afspraken over de kinderen worden in een ouderschapsplan opgenomen. Scheidingsmediation is een beproefde manier om crisissituaties in de relationele sfeer om te buigen naar een constructieve manier van samenwerken. Omdat u uiteindelijk samen alle afspraken maakt, is het resultaat van mediation bijna altijd bevredigender dan een beslissing van de rechter. 

Rekening-courantschuld speelt belangrijke rol 

Bij de meeste scheidingen waarbij één van de echtgenoten directeur-grootaandeelhouder (DGA) is, is sprake van een rekening-courantschuld van de DGA aan de eigen BV. Rekening-courantschulden spelen een belangrijke rol bij de vaststelling van de hoogte en de mogelijkheden van partneralimentatie; zowel bij het bepalen van de behoefte van de alimentatiegerechtigde (welk bedrag aan alimentatie is nodig om in de behoefte te kunnen voorzien?) als bij het bepalen van de draagkracht van de alimentatieplichtige (welk bedrag aan alimentatie kan betaald worden?).
Daarnaast speelt de rekening-courantschuld vaak ook een belangrijke rol bij de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden of de verdeling van de gemeenschap van goederen.Vaak leidt de rekening-courantschuld tot discussie tussen de ex-partners. Bijvoorbeeld omdat de echtgenoot niet op de hoogte was van het bestaan van de schuld, of omdat niet duidelijk is waaraan de opgenomen gelden zijn besteed én het gezamenlijke vermogen door het bestaan van de schuld lager is dan dat de ander dacht.

Goed en duidelijk inzicht is noodzakelijk

Het is essentieel dat er een goed en duidelijk inzicht voor beide partijen is over het ontstaan en het verloop van de rekening-courantschuld. Informatie en inzicht in de financiële situatie van de BV is vereist om tot oplossingen en afspraken te kunnen komen bij een scheiding.
Een mediator kan u helpen bij dit lastige aspect van de scheiding. Let u wel op: iedereen mag zich mediator noemen. Er is geen beschermde titel voor dit vak en er bestaat een groot kwaliteitsverschil tussen mediators. Mediators die aangesloten zijn bij de vFAS weten waar ze over praten. En mocht u er samen niet uitkomen, dan kan een vFAS scheidingsadvocaat u helpen bij de afwikkeling.

 

Zoek een mediator in de buurt

Wilt u meer informatie over mediation of wilt scheiden en zoekt u een mediator? Neem contact op met een vFAS-mediator.

  • Zoeken op
  • Plaats
  • (Bedrijfs-)naam
  • Postcode

Filter:

Verdieping op dit onderwerp