Zes vragen over een gezinsvoogd

Ex-partners raken soms verwikkeld in een hevige scheidingsstrijd. Het kind staat dan tussen de twee ouders in: dit is helaas nog te vaak het scenario tijdens scheidingszaken. Een gezinsvoogd kan uitkomst bieden. Zes vragen en antwoorden over de gezinsvoogd:

1. Wanneer krijgt een gezin een gezinsvoogd toegewezen?

Als een gezin een gezinsvoogd toegewezen krijgt, wordt dat ook wel een ondertoezichtstelling genoemd (OTS). Een gezinsvoogd kan door de rechter worden toegewezen bij heftige echtscheidingen, maar bijvoorbeeld ook als één van de ouders psychische problemen heeft. Meestal blijft het kind gewoon thuis wonen, maar bij een volledig uit de hand gelopen situatie kan het kind ook -door de rechter- uit huis worden geplaatst.

2. Wat is de rol van de gezinsvoogd?

De gezinsvoogd begeleidt het kind en helpt ouders bij het oplossen van opvoedingsproblemen. Hij geeft zo nodig aanwijzingen die ouders moeten opvolgen. Het is de taak van de gezinsvoogd om het welzijn van het kind in de gaten te houden en in te grijpen wanneer dat nodig is. In een echtscheidingssituatie kan een gezinsvoogd de ouders ondersteunen om te handelen in het belang van het kind, zodat het niet de dupe wordt van de strijd tussen de ouders. Ook zal een gezinsvoogd het kind emotioneel ondersteunen en een luisterend oor bieden. Ouders blijven verantwoordelijk voor hun kind, maar de gezinsvoogd begeleidt en ondersteunt zowel de ouders als het kind. Ouders zijn verplicht deze hulp en ondersteuning te accepteren.

3. Wie vraagt om een ondertoezichtstelling en wijst de gezinsvoogd toe?

Als vrijwillige hulp geen effect heeft gehad en ouders of kind de hulpverlening niet accepteren, kan de rechter op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming een kind onder toezicht stellen. Dat gebeurt alleen als de rechter vindt dat het voor uw kind noodzakelijk is dat uw gezin verplicht hulp krijgt. Na deze uitspraak wordt een gezinsvoogd aangewezen

4. Hoe lang duurt een traject met een gezinsvoogd?

Een gezinsvoogd begeleidt het gezin voor de maximale tijdsduur van een jaar. De Raad voor de Kinderbescherming toetst aan het einde van de OTS of de redenen voor deze maatregel nog aanwezig zijn en de situatie van uw kind weer veilig is. Wanneer de Raad vindt dat de ondertoezichtstelling verlengd moet worden, dienen zij een verlengingsverzoek in bij de rechter. De rechter kan vervolgens beslissen of de onder toezichtstelling verlengd wordt.

5. Wat is het doel van een ondertoezichtstelling?

Het doel van de ondertoezichtstelling en de gezinsvoogd is om een oplossing te vinden voor de problemen in een gezin, zodat de ouders na bepaalde tijd zelf alle opvoedingsverantwoordelijkheid weer op zich kunnen nemen. 

6. Wat is het verschil tussen een voogd en een gezinsvoogd?

Een voogd heeft alle zeggenschap over een kind, een gezinsvoogd heeft geen ouderlijk gezag want dat blijft bij de ouders. Bij een voogd is het zo dat het kind geen ouders meer heeft of dat de ouders uit de ouderlijke macht zijn gezet. Een gezinsvoogd adviseert en begeleidt ouders en kind en is vaak tijdelijk betrokken bij een gezin gedurende de maatregel van de Ondertoezichtstelling. De beslissing tot het toewijzen van een voogd of gezinsvoogd wordt altijd genomen door de kinderrechter. 

Advocaten en mediators in de buurt

  • Zoeken op
  • Plaats
  • (Bedrijfs-)naam
  • Postcode

Filter:

Verdieping op dit onderwerp