Waar kijkt een rechter naar als het gaat om ouderlijk gezag bij baby's?

Gaan u en uw ex-partner uit elkaar en hebben jullie een jong kindje? Waar kijkt een rechter dan naar als het gaat om het ouderlijk gezag bij baby’s?

De rechter zal het belang van de baby altijd op de eerste plaats zetten als hij een verzoek tot wijziging van het ouderlijk gezag beoordeelt. Hadden jullie gezamenlijk gezag over de baby en wil een van jullie tweeën eenhoofdig ouderlijk gezag, dan kent de rechter dat alleen in (zeer) uitzonderlijke gevallen toe. Bijvoorbeeld wanneer het kindje helemaal klem dreigt te komen te zitten tussen de twee ouders, en het er niet naar uitziet dat deze situatie zal verbeteren. 

Belang van het kind

Zijn er geen zwaarwegende redenen om gezamenlijk gezag te wijzigen in eenhoofdig gezag, dan zal de rechter het verzoek niet toekennen. Maar in sommige gevallen veroorzaakt instandhouding van het gezamenlijk gezag meer stress bij het kindje dan wijzigen in eenhoofdig gezag. In die gevallen dient eenhoofdig gezag het belang van het kind. 

Gezamenlijk gezag zonder toestemming andere ouder

Wanneer de vader geen ouderlijk gezag had, maar dit wel graag wil, kan hij dat bij de rechter aanvragen, ook zonder toestemming van de moeder. Hij moet hiervoor wel het kindje erkend hebben. De rechter zal dit verzoek alleen afwijzen in uitzonderlijke situaties, zoals wanneer het kindje echt klem komt zitten tussen de ouders en er geen uitzicht is op verbetering van de situatie. De meeste verzoeken worden tegenwoordig toegewezen. De rechter gaat namelijk uit van gelijkwaardig ouderschap, en gezamenlijk ouderlijk gezag past daarbij.

Verdieping op dit onderwerp

VERDER* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. VERDER* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookie beleid en lees hier ons privacy statement.

Terug naar vorige