Hoe blijf ik mijn kinderen zo vaak mogelijk zien na de scheiding?

De meeste ouders willen hun kinderen ook na de scheiding zo vaak mogelijk blijven zien. Ze zijn bang dat de band met hun kinderen gaat veranderen. De nieuwe situatie ís ook spannend: zowel voor ouders als voor de kinderen. Daarom is het belangrijkste advies: houd de band met uw ex-partner goed. Dit is voor uw band met de kinderen van groot belang. Wat zijn tips en valkuilen?

Bij een scheiding raken alle betrokkenen uit evenwicht, ook de kinderen. Ze hebben veel tegenstrijdige gevoelens richting zichzelf en hun ouders. Ieder kind verwerkt een scheiding anders. Ook ouders nemen na de scheiding een nieuwe rol aan. Afspraken over het ouderschap na de scheiding leggen ze vast in het ouderschapsplan.

Verdelen van zorg en opvoeding

Voor de verdeling van zorg en opvoeding hebben ze twee opties. Ze kiezen voor een verzorgende en een niet-verzorgende ouder of voor co-ouderschap. Het is belangrijk dat ouders kiezen voor de vorm die bij hen past. Ouders moeten kijken wat reëel en haalbaar is. Als één van de ouders fulltime werkt, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, is een gelijke verdeling van de kinderen misschien lastig en past co-ouderschap nu wellicht niet. Een ruime zorgverdeling kan dan uitkomst bieden. Uit onderzoek blijkt dat het belangrijkste voor kinderen en jongeren is dat ouders het met elkaar eens zijn over de zorgregeling.

Houd de band goed: tips

Wat ouders ook kiezen ten aanzien van de zorgverdeling; in alle gevallen geldt: wie zijn kinderen vaak wil blijven zien, moet zorgen dat de band goed blijft. Een paar algemene tips:

 • Geef uzelf en uw kinderen de tijd om aan de nieuwe situatie te wennen.
 • Stimuleer kinderen te praten over de scheiding en de nieuwe situatie;
 • Laat u zelf niet negatief uit over uw ex in het bijzijn van de kinderen. Praat respectvol over elkaar;
 • Blijf belangstelling tonen voor het kind. Stel vragen over school, vriendjes en vriendinnetjes;
 • Gebruik humor en non-verbale communicatie, zoals een stevige knuffel;
 • Verdeel feestdagen en vakanties goed en overleg tijdig met uw ex. Een handig moment is elk jaar in september als de schoolvakanties bekend zijn;
 • Wennen aan de nieuwe situatie hoeft niet alleen maar zwaar te zijn. Ouders kunnen nieuwe tradities opbouwen met hun kinderen. Bedenk samen nieuwe ideeën of tradities die een positieve draai geven aan de nieuwe situatie.

 Wat kunt u beter niet doen?

 • Kinderen krijgen op twee plaatsen een thuis. Dat kan erg verwarrend zijn. Zorg daarom voor regelmaat, kom afspraken na en maak geen ruzie over de verdeling;
 • Wees voorzichtig met het introduceren van nieuwe liefdes. Stel een nieuwe partner pas voor als de relatie duurzaam is. Bespreek dit na de scheiding met elkaar en leg de afspraken hierover eventueel vast in het ouderschapsplan;
 • Stem huishoudens en opvoeding op elkaar af; dat geeft kinderen houvast in een periode van verwarring;
 • Een niet-verzorgende ouder plant bezoekjes van kinderen liever niet helemaal vol met uitstapjes. Voor veel kinderen geldt: hoe gewoner en vertrouwder, hoe beter;
 • Maak duidelijke afspraken over wanneer de kinderen bij wie zijn en bespreek eventueel ook de belangrijkste regels die gelden. Zo voorkomen ouders ook dat kinderen hun ouders tegen elkaar uitspelen als ze iets willen wat bij één van de ouders niet mag.

Verdieping op dit onderwerp