Heb ik plichten als ik ons kind na de scheiding niet meer zie?

Iedere ouder heeft rechten en plichten als het gaat om de verzorging en opvoeding van het kind, ook na de scheiding. Deze rechten en plichten hebben betrekking op de kosten van uw kind. Maar het betreft ook het contact met uw kind.

Financiële plicht om voor uw kind te zorgen

Om te beginnen, bent u verplicht om bij te dragen in de kosten van de zorg- en opvoeding van uw kind. Dit geldt ook als u geen contact heeft met uw kind. Bent u niet de juridische ouder van het kind? Dan geldt deze verplichting ook. Van belang is dat u het kind heeft verwekt.

Kinderalimentatie vaststellen

Als u het als ouders samen niet eens wordt over de verdeling van deze kosten, kunt u daarbij hulp vragen van een deskundige advocaat-scheidingsmediator. In het uiterste geval kunt u de rechter vragen de kinderalimentatie vast te stellen.

Voor de vaststelling van kinderalimentatie moet eerst worden gekeken naar wat de kinderen per maand kosten (de behoefte). Hebben u, uw ex-partner en het kind als gezin samengewoond? De behoefte van het kind wordt dan bepaald aan de hand van het vroegere netto gezinsinkomen (uw inkomens bij elkaar opgeteld).

Heeft u nooit samengewoond als gezin?

Heeft u niet in gezinsverband samengewoond, dan vormt het gemiddelde netto inkomen (van u beiden) de basis voor de vaststelling van de behoefte. De behoefte valt dan lager uit.

Daarna moet worden bepaald hoe veel u moet bijdragen in deze. Hiervoor wordt een draagkrachtberekening gemaakt. Als uw kind een deel van de tijd bij u woont en u dus verblijfskosten voor het kind heeft, neemt de rechter bij de berekening (van uw draagkracht) een zogenaamde zorgkorting in aanmerking.

In de wet staat dat u recht heeft op contact met uw kind

Voor ouders die beiden het ouderlijk gezag hebben, geldt dat het kind recht heeft op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding, ook wel het gelijkwaardig ouderschap genoemd.  Gelijkwaardig ouderschap betekent niet per se dat u beiden precies evenveel tijd zorgt voor uw kind. Wel dat u een gelijkwaardige ouderrol heeft. 

 

Zoek een mediator in de buurt

Wilt u meer informatie over mediation of wilt scheiden en zoekt u een mediator? Neem contact op met een vFAS-mediator.

  • Zoeken op
  • Plaats
  • (Bedrijfs-)naam
  • Postcode

Filter:

Verdieping op dit onderwerp

VERDER* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. VERDER* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookie beleid en lees hier ons privacy statement.

Terug naar vorige