Wie betaalt de advocaat bij een scheiding?

Om te scheiden heeft u uiteindelijk altijd een advocaat nodig. In Nederland is het namelijk zo dat alleen een advocaat een verzoekschrift tot echtscheiding in kan dienen bij de rechtbank. De kosten van de advocaat en wie deze betaalt, zijn niet voor iedereen gelijk.

Wanneer u allebei een eigen advocaat inschakelt, dan draagt u allebei uw eigen advocaatkosten. De communicatie over uw echtscheiding vindt meestal tussen de advocaten plaats. De advocaten houden steeds contact met u en behartigen uw belangen. Wanneer u en uw partner (zeer) uiteenlopende ideeën hebben over de afwikkeling van de echtscheiding, denkt u misschien dat het beter is om elk een eigen advocaat in te schakelen. Overweegt u echter toch ook om samen naar een mediator te gaan, hoe verschillend uw wensen en ideeën ook lijken te zijn. Een mediator is opgeleid om mensen - in conflictsituaties - weer te laten communiceren.

Samen één mediator: kosten delen

Gaat u samen naar een scheidingsmediator, dan worden de kosten in principe door u samen gedeeld. Een van de voordelen is dat u samen slechts één professional inschakelt en de kosten van de mediator dus samen deelt. De kosten zijn meestal aanzienlijk minder dan wanneer u beiden een eigen advocaat in de arm neemt.

Onder leiding van een onafhankelijke deskundige vFAS-mediator, die ook altijd gespecialiseerd advocaat is, maken de betrokkenen afspraken over de scheiding. Hierbij komen uiteraard ook de kosten aan bod.

Gefinancierde rechtsbijstand: komt u in aanmerking?

Wanneer uw jaarinkomen onder bepaalde grenzen valt, kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. De kosten voor rechtsbijstand worden in dat geval deels vergoed door de overheid. U betaalt wel een eigen bijdrage. De gefinancierde rechtsbijstand wordt door uw advocaat voor u aangevraagd. Kijk hier voor meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand. Indien u in aanmerking komt voor een zogenoemde toevoeging, is het belangrijk dat u dit voor de eerste afspraak met uw advocaat aangeeft. Niet alle advocaten nemen dergelijke zaken aan, dus check dit goed van tevoren.

Voor vragen over de kosten en wie deze betaalt, kunt u zich natuurlijk ook wenden tot een vFAS advocaat-mediator.

 

 

 

Advocaten en mediators in de buurt

  • Zoeken op
  • Plaats
  • (Bedrijfs-)naam
  • Postcode

Filter:

Verdieping op dit onderwerp