Scheiden? Denk ook aan het (nabestaanden)pensioen

Als u uit elkaar gaat, is het emotioneel lastig om - financiële - zaken te ontvlechten. Het loont echter de moeite om goed te onderzoeken of er een nabestaandenpensioen is, zeker als u kinderen heeft. Pensioenexpert Eric de Bruijn zet op een rij waar u aan moet denken.

Pensioenwetten: verdeling bij scheiding 

Bij een scheiding hebben afspraken rondom afwikkeling van inkomen, woning en kinderen meestal voorrang. Pensioen is niet het eerste waar men dan aan denkt. Toch is het belangrijk dat u ook weet wat er met het pensioen gebeurt als u uit elkaar gaat. Het kan onaangename verrassingen voorkomen.

Als u gaat scheiden zijn er in Nederland twee wetten die bepalen hoe de ex-partners de zaken rondom pensioen moeten regelen.

 1. De wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Deze wet gaat over het ouderdomspensioen, dat wordt uitgekeerd op het moment dat de partner de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
 2. De pensioenwet. Deze wet gaat - onder meer – over het partnerpensioen, ook wel nabestaandenpensioen genoemd, dat wordt uitgekeerd als de (ex)partner overlijdt.

Scheiding binnen twee jaar melden

 • Partners die scheiden krijgen de helft van elkaars ouderdomspensioen, dat is opgebouwd tijdens de huwelijkse periode.
 • Kijk tijdens het scheidingsproces dus goed naar de waarde van ieders pensioen
 • Het ouderdomspensioen wordt uitgekeerd als de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt; de ex-partner krijgt ook dan pas zijn of haar deel van de ander.
 • Een scheiding moet u binnen twee jaar zelf melden bij de pensioenuitvoerder. Deze regelt vervolgens dat het pensioen te zijner tijd wordt uitgekeerd. Meldt u de scheiding niet binnen die termijn, dan moet het pensioen bij de ex-partner worden opgevraagd. Dit kan een lastige situatie zijn. Overigens ligt er nu een voorstel van de minister van Sociale Zaken om de pensioenverdeling na scheiding automatisch uit te keren. Zelf melden is dan niet meer nodig.
 • In het echtscheidingsconvenant kunt u ook andere afspraken maken over de ouderdomspensioenverdeling. Bijvoorbeeld als blijkt dat de pensioenopbouw van u beiden min of meer gelijk is. U kunt dan vastleggen dat deze bedragen tegen elkaar wegvallen en beiden geen aanspraak zullen doen.

 Nabestaandenwet 

 • Als uw ex-partner overlijdt, heeft u in principe recht op een nabestaandenpensioen, dat is opgebouwd tot het moment van scheiden.
 • In principe…omdat steeds meer pensioenuitvoerders – inmiddels zo’n 40% - deze regeling vanuit kostenoogpunt in hun voorwaarden hebben geschrapt.
 • Check dus heel goed bij de pensioenuitvoerder hoe dit is geregeld en of er wordt uitgekeerd na overlijden. Zeker als er jonge kinderen zijn, is het prettig om te weten dat de ex-partner verzorgd achterblijft. Wordt inderdaad niet uitgekeerd na overlijden, dan kunt u tijdig maatregelen nemen om dit te compenseren. Bijvoorbeeld door een overlijdensverzekering af te sluiten.

 

Advocaten en mediators in de buurt

 • Zoeken op
 • Plaats
 • (Bedrijfs-)naam
 • Postcode

Filter:

Verdieping op dit onderwerp