Scheiden bij: een eigen zaak en geregistreerd partnerschap

Als u een eigen bedrijf heeft, is scheiden soms ingewikkeld. Hoe gaat u het beste uit elkaar als u een geregistreerd partnerschap én een eigen onderneming heeft?

Net als bij een huwelijk geldt voor een geregistreerd partnerschap - dat is afgesloten vóór 2018 - dat er sprake is van een algehele gemeenschap van goederen. Een bedrijf van één van de partners valt hierdoor meestal in de gemeenschap en moet dus gelijk worden verdeeld. Dit geldt alleen anders wanneer u voor het aangaan van uw geregistreerd partnerschap zogenaamde partnerschapsvoorwaarden hebt op laten stellen door de notaris.

Waarde van het bedrijf berekenen is nodig voor verdeling

Bij het verdelen van de gemeenschap moet de waarde van het bedrijf vastgesteld worden. Dit is specialistisch werk. Veel factoren spelen een rol bij het bepalen van die waarde. Een gespecialiseerde advocaat of mediator kan u daarmee helpen. Hij of zij kan u adviseren zodat uiteindelijk berekend kan worden hoe de verdeling eruit zou moeten zien. 

Voortbestaan van het bedrijf in gevaar?

Een gelijke verdeling van uw bedrijf kan soms problemen veroorzaken en het voortbestaan  van uw bedrijf zelfs in gevaar brengen. Het bestaansrecht van het bedrijf is voor de wet echter een belangrijk uitgangspunt. Het is in ieders belang dat het bedrijf niet verloren gaat door een scheiding. Immers, komt uw bedrijf door de verdeling in de problemen, dan kan dat ook gevolgen hebben voor de  alimentatie-afspraken en dus voor uw ex-partner. Uw draagkracht neemt immers af als het bedrijf in financiële problemen komt. Dit moet voorkomen worden. Het is heel belangrijk dat u zich goed laat informeren en adviseren door een specialist.

Rekening-courantschuld belangrijk voor alimentatie

Het komt regelmatig voor dat de echtgenoot/ondernemer een rekening-courantschuld heeft bij zijn of haar onderneming rekening-courantschulden spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van de hoogte van de alimentatie, want deze schulden zijn van invloed op uw draagkracht en het eigen vermogen dat aanwezig is.

Rekening-courantschuld leidt vaak tot discussie tussen ex-partners

Vaak leidt de rekening-courantschuld aan de onderneming tot discussie tussen de ex-partners. Omdat de ander niet op de hoogte was van het bestaan van een schuld aan het bedrijf, bijvoorbeeld. Of omdat niet geheel duidelijk is waaraan de opgenomen gelden zijn besteed én het gezamenlijke vermogen door het bestaan van de schuld lager is dan waarvan werd uitgegaan.
Een goed inzicht voor beide partijen in het ontstaan of verloop van de rekening-courantschuld is belangrijk. Informatie en inzicht in de financiële situatie van de onderneming is nodig om tot afspraken te komen bij een scheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap. 

Advocaten en mediators in de buurt

  • Zoeken op
  • Plaats
  • (Bedrijfs-)naam
  • Postcode

Filter:

Verdieping op dit onderwerp

VERDER* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. VERDER* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookie beleid en lees hier ons privacy statement.

Terug naar vorige