Heb ik recht op pensioen van mijn partner na samenwonen?

U heeft samengewoond, maar bent nooit getrouwd geweest of een geregistreerd partners aangegaan. Nu gaat u uit elkaar. Heeft u in de (nabije) toekomst recht op een deel van het pensioen van uw (ex-)partner?

Bij een echtscheiding heeft de ene partner recht op de helft van het ouderdomspensioen van de andere partner, dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Dit wordt pensioenverevening genoemd. De pensioenuitvoerder betaalt het ouderdomspensioen dan rechtstreeks uit aan beide ex-echtgenoten. De Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VPS) is alleen van toepassing op gehuwden en geregistreerd partners en dus niet op paren die samenwonen. Juridisch gezien heeft u bij de beëindiging van de samenleving dus geen recht op (een deel van) elkaars pensioen.

Woont u samen? Soms recht op pensioen van uw ex

Als u samenwoont en een samenlevingscontract heeft, dan kunt u hierin hebben afgesproken dat u het ouderdomspensioen verdeelt als u en uw partner uit elkaar gaan. Of u maakt afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen op het moment dat u uit elkaar gaat. Er zijn pensioenuitvoerders die meewerken aan de verdeling en uitbetaling van ouderdomspensioen als ongehuwd samenwonenden uit elkaar gaan. Maar let op; pensioenuitvoerders zijn niet verplicht om hieraan mee te werken. 

Aanspraak op bijzonder partnerpensioen?

Daarnaast maakt u mogelijk aanspraak op bijzonder partnerpensioen (beter bekend als nabestaandenpensioen) als uw ex-partner eerder dan u overlijdt. Gehuwden en geregistreerd partners hebben automatisch recht op het nabestaandenpensioen van de andere partner.
Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap dan moet u de ander aanmelden bij de pensioenuitvoerder. Ook moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Die voorwaarden kunnen per pensioenuitvoerder verschillen. In ieder geval moet u een samenlevingscontract hebben dat is vastgelegd bij de notaris.  

Nabestaandenpensioen op risicobasis

Het komt steeds vaker voor dat nabestaandenpensioen wordt opgebouwd op risicobasis. Dit betekent dat de pensioenuitvoerder alleen uitkeert als de partner overlijdt. De dekking van deze verzekering vervalt echter als de partner bijvoorbeeld wisselt van baan of na een scheiding.

Nabestaandenpensioen op opbouwbasis

Als er sprake is van een nabestaandenpensioen op opbouwbasis dan is er een potje geld gereserveerd voor de uitkering van dit pensioen aan de nabestaanden. Dit potje blijft staan, ook als de partner - die het pensioen opbouwt - een andere baan heeft of na een scheiding.
In bepaalde gevallen heeft u dus - nadat het samenwonen is beëindigd - recht op een deel van het ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen dat uw partner heeft opgebouwd. Een gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat of mediator kan u hierover adviseren.

Stappenplan: hoe regel ik mijn pensioen bij een scheiding?

Als u gaat scheiden, moeten er ook afspraken worden gemaakt over pensioenaanspraken. Een stappenplan:
  • Stap 1
  • Stap 2
  • Stap 3
  • Stap 4
  • Stap 5
  • Stap 6
  • Stap 7
  • Stap 8
  • Stap 9

Vraag bij werkgevers of pensioenfondsen welke pensioenaanspraken voor u beiden gelden. Dit gaat zowel om ouderdomspensioen, als nabestaandenpensioen. U kunt ook zelf een uitdraai maken van mijnpensioenoverzicht.nl

Volgende stap

Controleer in huwelijksvoorwaarden - als die er zijn - of wettelijke pensioenregeling van toepassing is of niet. Check wat uw opgebouwde rechten op ouderdomspensioen zijn en welk deel daarvan tijdens huwelijk is opgebouwd. Dat moet wellicht verevend worden met uw ex. Check hetzelfde aan de kant van uw ex.

Vorige stap Volgende stap

Check bij uw pensioenfonds of u bij overlijden van uw ex-partner recht heeft op zijn/haar nabestaandenpensioen. Vraag na of dit pensioen - partnerpensioen genoemd - na de echtscheiding in stand blijft of komt te vervallen. Veel pensioenfondsen hebben deze regeling uit kostenoogpunt namelijk geschrapt/versoberd. 

Blijkt u inderdaad geen recht te hebben op een nabestaandenpensioen, overweeg dan om een aanvullende verzekering af te sluiten.

Vorige stap Volgende stap

Heeft u geen pensioen opgebouwd omdat u - bijvoorbeeld - fulltime voor de kinderen heeft gezorgd, zoek dan goed uit wat de waarde is van het pensioen van uw ex-partner. Dat gaat om het deel dat tijdens het huwelijk is opgebouwd.

Vorige stap Volgende stap

Bent u directeur van een onderneming, win dan deskundig financieel advies in over de verdeling van pensioenafspraken. Uw pensioen zit wellicht in de BV, en is dan een ‘papieren’pensioen, terwijl uw ex-partner wel recht heeft op de helft ervan.

Is uw ex-partner directeur van een onderneming, laat u dan goed adviseren.  Als het pensioen in de BV zit, is het een ‘papieren’ pensioen. U heeft echter recht op de helft van zijn pensioen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om bepaalde vermogenscomponenten, zoals een woning, uit te ruilen tegen een lager pensioenaandeel. Let op: dit heeft fiscale consequenties!

Vorige stap Volgende stap

Neem alle informatie over uw pensioen mee naar de scheidingsmediator of advocaat. Pensioenaanspraken zijn onderdeel van de financiële afspraken die u samen maakt. Volgens de wet heeft u ieder recht op helft van elkaars pensioen, dat tijdens het huweljk is opgebouwd. Maar in het echtscheidingsconvenant kunnen andere afspraken worden gemaakt.

Vorige stap Volgende stap

Denk ook aan conversie (met name interessant als er een groot leeftijdsverschil is tussen u beiden. U en uw ex-partner kunnen ervoor kiezen om het pensioen te verdelen en helemaal los te koppelen. Dat heet conversie. Gebeurtenissen in uw leven of het leven van uw ex-partner hebben geen invloed meer op elkaars pensioen.

 

Vorige stap Volgende stap

Meld uw scheiding en de inhoud van de gemaakte afspraken binnen twee jaar bij uw pensioenuitvoerder. Deze regelt dat het pensioen op termijn wordt uitgekeerd. Doet u dit niet binnen deze termijn, dan moet u het pensioen bij uw ex-partner opvragen.

 

 

Vorige stap Volgende stap

Als uw ex-partner de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, ontvangt u het pensioendeel waar u recht op heeft. Bij conversie ontvangt u het wanneer u zelf de pensioenleeftijd hebt bereikt.

Zoek een vFAS-advocaat of mediator

Vorige stap

Verdieping op dit onderwerp

U chat met:

chat

Momenteel is de chat offline. U kunt een bericht achterlaten; wij nemen dan via email contact met u op.

Vragen over goed scheiden?

Chat vrijblijvend en anoniem met een familierechtadvocaat/mediator van verder-online.nl.

1 advocaat online >

Feedback verzonden Gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.

VERDER* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. VERDER* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookie beleid en lees hier ons privacy statement.

Terug naar vorige