Heb ik recht op bijstand na de scheiding?

vFAS - Heb ik recht op bijstand na de scheiding?

Scheiden heeft soms grote financiële gevolgen. Misschien heeft u geen werk of u verdient te weinig om uzelf en uw gezin te onderhouden. Wellicht kunt u van de gemeente een bijstandsuitkering ontvangen.

U kunt niet zelf voorzien in uw levensonderhoud?

De bijstand is bedoeld voor mensen die niet zelf kunnen voorzien in hun levensonderhoud en geen recht hebben op een andere uitkering of regeling. Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, moet u aantonen dat uw ex-partner geen of onvoldoende partner- of kinderalimentatie kan betalen.

Jaarlijks worden nieuwe grenzen voor het eigen vermogen vastgesteld; de grens waar u onder moet blijven om een bijstandsuitkering te ontvangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om spaargeld. Heeft u te veel spaargeld, dan moet u dit eerst gebruiken voor uw levensonderhoud voordat u een bijstandsuitkering kan aanvragen.
Een bijstandsuitkering kan worden aangevraagd vanaf het moment dat u niet meer samen met uw partner woont. In sommige gevallen kan de gemeente voorlopig eerst een lening aan u verstrekken. Bijvoorbeeld omdat nog niet duidelijk is wat u uit de scheiding ontvangt (zoals de opbrengst van de woning die nog niet is verkocht). Let op: het kan betekenen dat u uiteindelijk de ontvangen bedragen terug moet betalen.

Sociale dienst probeert bijstand te verhalen op uw ex

Zodra u een bijstandsuitkering aanvraagt, kijkt de sociale dienst eerst of u misschien recht heeft op alimentatie van uw ex-partner. Er wordt een onderzoek ingesteld. Dit onderzoek heet Bijstandsverhaal. Als u al alimentatie met uw ex-partner heeft afgesproken, dan wordt nogmaals bekeken of de hoogte van de alimentatie correct is. De alimentatie die u ontvangt, wordt in mindering gebracht op uw bijstandsuitkering.

Ontvangt u geen of te weinig alimentatie dan spreekt de sociale dienst uw alimentatieplichtige ex-partner rechtstreeks aan voor het tekort. De sociale dienst zal uw ex ook benaderen als hij/zij geen alimentatie meer betaalt. Zelfs wanneer ex-partners onderling (schriftelijk) hebben afgesproken dat ze elkaar over en weer geen partneralimentatie hoeven te betalen (het zogenoemde nihilbeding), dan nog zal de sociale dienst eerst proberen ‘te verhalen’ bij de ex-partner. Dit staat boven de afspraken die ex-partners onderling maken. 

Bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten

Bepaalde scheidingskosten of de eigen bijdrage die u voor uw advocaat moet betalen, kunnen onder de bijzondere bijstand vallen. Bijzondere bijstand is een eenmalige uitkering die u kunt ontvangen als u noodzakelijke kosten heeft die u niet van uw inkomen kunt betalen. Soms wordt slechts een deel van die kosten vergoed door de bijzondere bijstand. Hoe hoog uw inkomen is, maakt niet uit; bijzondere bijstand kan worden aangevraagd voor kosten die in verhouding tot uw inkomen te hoog zijn. De gemeente bepaalt of dit zo is. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer u zelf zult moeten betalen. U kunt bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente vóórdat u de kosten gaat maken.

Verdieping op dit onderwerp

VERDER* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. VERDER* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookie beleid en lees hier ons privacy statement.

Terug naar vorige