Co-ouderschap na scheiden? Check of u een nabestaandenpensioen heeft

Als u gaat scheiden en verder gaat als co-ouders, loont het om goed het nabestaandenpensioen te onderzoeken. Pensioenexpert Eric de Bruijn zet op een rij waar u aan moet denken, ook wat betreft het ouderdomspensioen.

Verdeling bij scheiding: twee pensioenwetten 

Als u gaat scheiden krijgen afspraken over de kinderen, zoals co-ouderschap, en afspraken over inkomen en huis vrijwel altijd voorrang. Afwikkeling van het pensioen is nog wel eens een sluitpost. Toch is het belangrijk dat u ook weet wat er met het pensioen gebeurt als u uit elkaar gaat.

Als u gaat scheiden, zijn er in Nederland twee wetten die bepalen hoe de ex-partners de zaken rondom pensioen moeten regelen.

 1. De wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Deze wet gaat over het ouderdomspensioen, dat wordt uitgekeerd op het moment dat de partner de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
 2. De pensioenwet. Deze wet gaat - onder meer – over het partnerpensioen, ook wel nabestaandenpensioen genoemd, dat wordt uitgekeerd als de (ex)partner overlijdt.

 Wet verevening pensioenrechten 

 • Partners die scheiden krijgen de helft van elkaars ouderdomspensioen, dat is opgebouwd tijdens de huwelijkse periode.
 • Belangrijk is dus om tijdens het scheidingsproces goed te kijken wat de waarde is van ieders pensioen
 • Het ouderdomspensioen wordt uitgekeerd als de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt; de ex-partner krijgt ook dan pas zijn of haar deel van de ander.
 • Een scheiding moet u binnen twee jaar zelf melden bij de pensioenuitvoerder. Deze regelt vervolgens dat het pensioen te zijner tijd wordt uitgekeerd. Meldt u de scheiding niet binnen die termijn, dan moet het pensioen bij de ex-partner worden opgevraagd. Dit kan een lastige situatie zijn. Overigens ligt er nu een voorstel van de minister van Sociale Zaken om de pensioenverdeling na scheiding automatisch uit te keren. Zelf melden is dan niet meer nodig.
 • In het echtscheidingsconvenant kunt u ook andere afspraken maken over de ouderdomspensioenverdeling. Bijvoorbeeld als blijkt dat de pensioenopbouw van u beiden min of meer gelijk is. U kunt dan vastleggen dat deze bedragen tegen elkaar wegvallen en dat u beiden geen aanspraak zult doen.

 In principe recht op nabestaandenpensioen

 • Als uw ex-partner overlijdt, heeft u in principe recht op een nabestaandenpensioen, dat is opgebouwd tot het moment van scheiden.
 • In principe…omdat steeds meer pensioenuitvoerders – inmiddels zo’n 40% - deze regeling vanuit kostenoogpunt in hun voorwaarden hebben geschrapt.

Check dus heel goed bij de pensioenuitvoerder hoe dit is geregeld en of er wordt uitgekeerd na overlijden. Zo nee, dan kunt u tijdig maatregelen nemen om dit te compenseren, bijvoorbeeld door een aanvullende verzekering af te sluiten. Een prettig idee als er jonge kinderen zijn. Zo komt er voor de verzorgende ouder toch een mooi bedrag vrij, mocht de ander overlijden.

Advocaten en mediators in de buurt

 • Zoeken op
 • Plaats
 • (Bedrijfs-)naam
 • Postcode

Filter:

Verdieping op dit onderwerp