De gescheiden ouders van de toekomst. Het kind aan het woord.

De gescheiden ouders van de toekomst. Het kind aan het woord.

Op donderdag 12 september 2013 gaat de vFAS samen met de betrokken professionele instanties uit de branche, zoals de rechterlijke macht, de politiek, psychologen, coaches, advocaten, maar zeker en vooral met de kinderen om de tafel.

Zorg dat u erbij bent! Het congres wordt georganiseerd in Madurodam te Den Haag. Een inspirerende kindvriendelijke setting. Uiteraard is er na afloop van het congres voldoende gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een drankje en met uitzicht over heel Nederland…
Aankondiging 12 september 2013

Impressie vFAS Congres 2013

impressie van het vFAS Congres 2013

Op 12 september hebben ruim 300 bezoekers deelgenomen aan het vFAS Congres, "De gescheiden ouders van de toekomst. Het kind aan het woord".
Het congres vond plaats in Madurodam in Den Haag. De opzet van het congres, waarbij samenwerking is gezocht met de jeugd van Villa Pinedo, het Lorentzhuis en de Kinderombudsman, heeft gezorgd voor een inspirerende dag.
De deelnemers vanuit de diverse disciplines gaan in groepjes  aan ronde tafels met elkaar in  gesprek. Ook gaan de deelnemers letterlijk in gesprek met het kind, want aan elke tafel neemt een kind van gescheiden ouders plaats. Zo horen de deelnemers uit eerste hand hoe een kind een scheiding ervaart.

Alle kinderen zijn aangesloten bij Villa Pinedo, hét podium in Nederland waar kinderen van gescheiden ouders hun ervaringen delen en volwassenen bewust maken van wat er in hun hoofd en hart omgaat. De kinderen zullen overigens professionele begeleiding ontvangen.

tekening van kinderen
Een echtscheiding doormaken is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Voor de partners in kwestie, maar zeker voor de betrokken kinderen. Zij hebben immers nergens om gevraagd en hebben veel vragen. Vaak voelen ze zich eenzaam, schuldig, onmachtig en verdrietig. Hoe kunnen professionals die betrokken zijn bij een echtscheiding de kinderen zo goed mogelijk begeleiden? Wat kunnen we doen om ze te helpen? Zijn er bijvoorbeeld voldoende juridische maatregelen om ervoor te zorgen dat het voor de kinderen goed geregeld is; is het ouderschapsplan toereikend? Wat kunnen therapeuten doen? En waar hebben de kinderen nu echt behoefte aan? En, last but not least; zijn alle betrokken instanties goed op elkaar afgestemd?

Kortom, een heleboel vragen, waarop nog niet altijd een goed antwoord is te geven.

Uitnodiging vFAS Congres 2013Klik hier om de uitnodiging te openen

Bekijk, lees of download hier de uitnodiging voor het vFAS Congres 2013
Zorg dat u erbij bent! Het congres wordt georganiseerd in Madurodam te Den Haag. Een kindvriendelijke setting, die ongetwijfeld tot inspiratie zal dienen. Uiteraard is er na afloop van het congres voldoende gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een drankje en met uitzicht over heel Nederland…

Programma
12.00 – 13.00     Ontvangst
13.00 – 13.30     Opening
13.30 – 14.30     Lunch en eerste ronde tafelgesprekken
14.30 – 14.45     Wandeling naar zaal voor lezingen
14.45 – 15.45     Lezingen van vFAS, Villa Pinedo,
                           Kinderombudsman en Lorentzhuis
15.45 – 16.00     Terug naar de ronde tafels
16.00 – 17.00     Tweede ronde tafelgesprekken
17.00 – 17.20     Afsluiting
17.20 – 18.00     Gelegenheid tot napraten met hapje en drankje
  
Onder leiding van dagvoorzitter Frenk van der Linden en gesteund door informatieve lezingen van de vFAS, Villa Pinedo, het Lorentzhuis en de Kinderombudsman, gaan de deelnemers met elkaar en de kinderen bespreken en bedenken wat zij in hun eigen praktijk kunnen doen om de situatie van het kind in een echtscheiding (nog verder) te verbeteren. Lees hier meer over de sprekers.
Lees verder >>

vFAS voorzitter

Rob van CoolwijkRob van Coolwijk is sinds november 2012 voorzitter van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). Naast zijn voorzitterschap staat hij in zijn praktijk cliënten bij in scheidingen en alle daaraan gerelateerde zaken zoals alimentatie, omgang en vermogensrechtelijke afwikkelingen.

De Kinderombudsman

Marcha PinedoMarc Dullaert is de eerste Kinderombudsman van Nederland. Kinderombudsman is een ambt dat wordt toegekend door de Tweede Kamer. Marc Dullaert zet zich al jaren in voor de rechten van het kind. Hij is de oprichter en bestuursvoorzitter van de Stichting KidsRights. KidsRights heeft als doel het verbeteren en behartigen van kinderrechten voor kinderen in ontwikkelingslanden. Dullaert is grondlegger van de Internationale Kindervredesprijs en voorzitter van het Children's Peaceprize expertcomité. Voor de KidsRights Millenium Developmentgoals Conference was hij initiatiefnemer. Deze conferentie vond plaats onder voorzitterschap van de nobelvredesprijswinnaars emeritus aartsbisschop Tutu en voormalig president van ZuidAfrika De Klerk. Ook is Dullaert actief geweest voor Plan Nederland.

Villa Pinedo

Marcha PinedoMarsha Pinedo is oprichter van Stichting Villa Pinedo, de plek voor jongeren met gescheiden ouders. Ze heeft jarenlange ervaring als kindertherapeut waarin ze kinderen en jongeren met gescheiden ouders heeft begeleid, individueel of samen met ouder(s). Het uiteindelijke doel van Villa Pinedo is om de negatieve gevolgen van scheiden te voorkomen door volwassenen bewust te maken van wat er in het hoofd en hart van kinderen omgaat.

Lorentzhuis

Jusitine van LawickJustine van Lawick is klinisch psycholoog, relatie- en gezinstherapeut en hoofd opleidingen van het Lorentzhuis te Haarlem. Het Lorentzhuis is een centrum voor systeemtherapie, opleiding en consultatie, dat zij mede oprichtte. Nadat zij in het verleden werkte als (kinder-)psychiater, richt zij zich tegenwoordig vooral op het behandelen van vechtscheidende ouders en hun kinderen. Ze  was in 1984 een van de oprichters van het Lorentzhuis.

Dagvoorzitter

Frenk van der LindeFrénk van der Linden (53), freelance journalist, werkt voor onder meer de NTR-radio (Kunststof), NCRV-televisie (Altijd Wat), VARA (losse tv-programma's) en de Volkskrant. Hij publiceerde sinds eind jaren zeventig talloze interviews, reportages en documentaires. ‘Schoolvoorbeelden van prestaties op zeer hoog niveau’, oordeelde de jury die hem de Prijs voor de Nederlandse Dagbladjournalistiek toekende voor vraaggesprekken in NRC Handelsblad.
Congreskosten
€ 150,- exclusief BTW, inclusief toegang tot de miniatuurstad,  het nieuwe boek ‘Aan alle gescheiden ouders’ van Villa Pinedo en parkeerkosten.

Opleidingspunten
NOVA en NMI: 3 vaardigheidspunten.

Tot 4 weken voorafgaande aan het congres kan kosteloos worden geannuleerd. Indien na deze datum wordt geannuleerd blijven de deelnamekosten verschuldigd, tenzij een vervanger wordt gevonden.

TWITTER 2016

SPONSORS

Split scheidingsplanning informatietool
SDU logo

GEORGANISEERD IN SAMENWERKING MET

Villa Pinedo logo

Kinderombudsman logo
Lorentzhuis logo.

TWITTER NIEUWS

  • Ongetrouwde vaders moeten automatisch gezag over hun kinderen krijgen, aldus D66 en VVD t.co/3nIiXCs1ru #vFAS

LAATSTE NIEUWS

Onlangs dienden de VVD en D66 een wetsvoorstel in dat voor ongetrouwde vaders automatisch gezag over hun kind mogelijk moet maken. Ongetrouwde vaders krijgen momenteel niet automatisch het gezag over hun kinderen. Daarvoor moeten zij eerst het kind erkennen bij de gemeente en vervolgens in het gezagregister bij de rechtbank de aantekening tot gezamenlijk ouderlijk gezag laten doorvoeren.
Subscribe to gescheidenoudersvandetoekomst