Emoties bij het vormen van een stiefgezin

Pijn, verdriet, woede: tijdens een echtscheiding spelen emoties een grote rol. Wanneer er ook nog een nieuwe partner ten tonele verschijnt, worden die emoties alleen maar heftiger. Het is niet voor niets dat meer dan de helft van de tweede huwelijken binnen twee jaar stukloopt.

Om dit te doorbreken, pleit filosoof Corrie Haverkort in haar nieuwe boek Van woede naar redelijkheid voor meer aandacht voor de emotionele kant van een scheiding, met name voor de emotie 'woede'. Volgens haar zou er ook meer aandacht moeten zijn voor recht doen aan elkaar: ‘Pas als mensen het gevoel hebben dat er recht is gedaan, neemt de woede af en is samenwerking mogelijk.’

Welke emoties spelen een rol als er sprake is van een nieuwe partner in het echtscheidingsproces?

‘Emoties bij een scheiding zijn vaak extra heftig wanneer er tijdens of kort na de scheiding sprake is van een nieuwe liefde. In maar liefst zeventig procent van de gevallen krijgt een van de gescheiden ouders een nieuwe partner. "Als die man of vrouw ook maar met één vinger aan mijn kinderen komt, krijg je ze nooit meer te zien", is een veel gehoorde uitspraak. Negatieve en heftige emoties die verwant zijn aan woede, zoals de ander haten of minachten, kunnen de kop opsteken. Deze gevoelens van woede verwijzen naar recht en onrecht, maar het is een ander soort rechtvaardigheid dan de wet voorschrijft.

Wat moet er gebeuren?

Ons huidige rechtssysteem laat weinig ruimte voor de ingewikkelde emoties waarmee scheidingen vaak gepaard gaan. Een gemiste kans, want juist emoties als woede en verdriet hebben ons veel te vertellen. Met name als het gaat om gevoelens van onrecht. Veel ex-echtgenoten ervaren een groot gevoel van onrecht.  Tijd en aandacht hiervoor maakt dat er recht gedaan kan worden aan elkaar en dat een jarenlange strijd voorkomen kan worden. En is het er onvoldoende, dan kan het zich uiten in heftige conflicten. 

Welke conflicten liggen op de loer?

'Als ouders onrecht ervaren tijdens de scheiding, ontstaat er strijd om het gelijk. Complexe, langdurige vechtscheidingen zijn het gevolg. Dat heeft weer gevolgen voor de nieuwe relatie en impact op een eventueel nieuw samengesteld gezin. Het is niet voor niets dat ruim de helft van de samengestelde gezinnen uitloopt op een tweede scheiding. Meer kennis van emoties kan eraan bijdragen dit patroon te doorbreken.'

Op welke manier kan een advocaat of mediator hulp bieden?

'Goed scheiden gaat verder dan alleen een juridische en financiele afwikkeling. Helaas laat het huidig rechtssysteem weinig ruimte voor de ingewikkelde emoties waarmee scheidingen gepaard gaan. Een gemiste kans, want mediators en echtscheidingsadvocaten kunnen een grote rol spelen bij hoog oplopende conflicten in het scheidingsproces. Belangrijk is om de scheiding er niet in een hoog tempo doorheen te jagen. Met de juiste ondersteuning kan de partnerrelatie op een goede manier ontvlecht worden. Want met de juiste begeleiding, kennis en aandacht voor emoties én recht doen aan elkaar, kan veel leed voorkomen worden. '

Wat zijn do's en don'ts voor de ex- en nieuwe partner(s) in het samengestelde gezin?

'Tijd is een belangrijke factor. Als je twee bedrijven fuseert, doe je ook eerst goed onderzoek. Passen de culturen bij elkaar? Hoe werken we samen? Wat wordt de taakverdeling? De overgang naar een stiefgezin is vergelijkbaar met zo'n situatie. De meeste gezinnen hebben baat bij een lange proeffase. Daarnaast speelt erkenning een belangrijke rol. Veel nieuwe partners hebben vooraf geen idee hoe het voelt om stiefouder te zijn en assepoestertaferelen liggen op de loer. Het zou goed zijn als er meer aandacht komt voor voorlichting op dit vlak.'

Meer informatie?

Boek Van woede naar redelijkheid, verschenen in november 2018

Werkboek voor advocaten en mediators verscheen 4 april 2019 

Dag van de Scheiding 2022: het samengestelde gezin

 

Op vrijdag 9 september 2022 is het de Dag van de Scheiding, de dag die in het leven is geroepen door de vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators om aandacht te vragen voor de noodzaak van een goede begeleiding voor partners die gaan scheiden. Noodzaak voor de partners zelf, voor hun eventuele kinderen en voor de omgeving als grootouders e.d.

Dit jaar is er tijdens de Dag van de Scheiding bijzondere aandacht voor het samengestelde gezin: moet ik meebetalen aan de zorg voor/van mijn stiefkind? Mag ik meebeslissen over belangrijke zaken van mijn minderjarige stiefkind? Bijvoorbeeld: over schoolkeuze of medische zaken?

Op de Dag van de Scheiding kunt u over deze én over andere vragen bij één van de deelnemende scheidingsspecialisten terecht.

Vind een vFAS-advocaat of mediator

Wilt u meer weten over een echtscheiding? Vind een vFAS-advocaat en/of mediator bij u in de buurt.

  • Zoeken op
  • Plaats
  • (Kantoor-)naam
  • Postcode

Filter:

Gefinancierde rechtsbijstand:

Contactformulier

Werkzaam bij:

Vul onderstaande gegevens in om uw vraag te stellen. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Meer informatie hierover leest u in onze privacyverklaring.

Verdieping op dit onderwerp

U chat met:

chat

Momenteel is de chat offline. U kunt een bericht achterlaten; wij nemen dan via email contact met u op.

Vragen over goed scheiden?

Chat vrijblijvend en anoniem met een familierechtadvocaat/mediator van verder-online.nl.

1 advocaat online >

Feedback verzonden Gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.

VERDER* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. VERDER* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookie beleid en lees hier ons privacy statement.

Terug naar vorige